Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 9
Предмет: Технічні культури

Фото
Викладач:
Мазур Віктор Анатолійович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
20214 Технічні культури. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 4-го курсу денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 0901 «Сільське госп В.А. Мазур, Мордванюк М.О., Н.В. Шевченко, В.І. Циганський 183
26141 Технічні культури. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продоволь Мазур В.А., Мордванюк М.О. 40
36721 Конспект лекцій Мазур В.А. Мордванюк М.О. 367
36824 Конспект практичних робіт Мазур В.А. Мордванюк М.О. 414
56632 Програма навчальної дисципліни «Технічні культури» для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» напрям підготовки 201 «Агрономія» освітнь Мазур В.А., Мордванюк М.О. 15
57292 Конспект лекцій Технічні культури Мазур В.А., Мордванюк М.О. 170
68737 Практична робота №2 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 77
68738 Практична робота №3-4 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 57
68739 Практична робота №5 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 42
68740 Практична робота №6 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 44
68741 Практична робота №7 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 45
68742 Практична робота №8 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 36
68743 Практична робота №9 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 31
68744 Практична робота №10 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 32
68745 Практична робота №11 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 21
68746 Практична робота №12 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 23
68747 Практична робота №13 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 22
68748 Практична робота №14 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 27
68749 Лекція №1 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 127
68750 Лекція №2 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 91
68751 Лекція №3 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 80
68752 Лекція №4 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 76
68753 Лекція №5 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 66
68754 Лекція №6 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 71
68755 Лекція №7 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 71
69656 Лекція №8 Мазур В.А., Шевченко Н.В. 79
79764 Робоча програма ТК Шевченко Н.В. 5
79765 Силабус ТК Шевченко Н.В. 3

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Технічні культури. ПТ.524/52
2Технічні культури.373/12

Література в бібліотеці університету (15 найменувань)

Докладно