Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 11
Предмет: Ділова іноземна мова

Фото
Викладач:
Кравець Руслан Андрійович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
20772 Ділова іноземна мова Кравець Р. А. 1790
  Конспекти з ділової іноземної мови
22475 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміні Тимощук Н.М., Бойко Ю.В. 30
22477 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання галузі знань галузі знань 28 «Управління та адміні Тимощук Н.М., Бойко Ю.В. 14
26053 Ділова іноземна мова: методичні вказівки для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Кравець Р.А. 19
  Presentation 1
  Presentation 2
  Presentation 3
  Presentation 4
  Presentation 5
  Presentation 6
  Presentation 7
  Presentation 8
  Presentation 9
  Presentation 10
  Presentation 11
  Presentation 12
  Робоча програма
  Силабус

Література в бібліотеці університету (16 найменувань)

Докладно