Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 2
Предмет: Фізика

Фото
Викладач:
Білюк Анатолій Іванович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
80440 Фізика. Силабус. АІ-22 Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 14
61171 Презентація Другий закон термодинаміки Дзісь В.Г. 48
61172 Презентація ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ Дзісь В.Г. 22
61175 Презентація ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ СТІРЛІНГ ТЕХНОЛОГІЇ Дзісь В.Г. 19
61167 Презентація ЕЛЕКТРОСТАТИКА Дзісь В.Г. 41
61168 Презентація. Електричний струм Дзісь В.Г. 31
61174 Презентація ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Дзісь В.Г. 14
61169 Презентація. Дифракція світла Дзісь В.Г. 11
61166 Презентація РІВНОВАЖНЕ ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ Дзісь В.Г. 23
61164 Презентація ФІЗИКА. РАДІОАКТИВНІСТЬ Дзісь В.Г. 39
86193 Робоча програма АІ-22 Дзісь В.Г., Дячинська О.М 10
62559 «Фізика. Збірник задач. Частина 1». Навчальний посібник для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Галузеве машинобудування», Дзісь В.Г., Левчук О.В., Дячинська О.М 93
59862 Фізика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззями знань: 12 Інформаційні технології, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 51
59659 ФІЗИКА. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ №1, 2. ГРУПИ АІ, ЕІ, МАШ, ПО Дзісь В.Г. 1171
56289 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №3. ФІЗИКА. ЕЛЕКТРИКА ГРУПИ АІ, ЕІ, МАШ. ПОМ. 2021-2022 н.р. Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 444
53792 ФІЗИКА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 6 (ОПТИКА) Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 104
52956 КУРС ЛЕКЦІЙ З ФІЗИКИ Дзісь В.Г. 209
47850 Лекція №4.Основи молекулярної фізики та термодинаміки. групи АІ Дзісь В.Г. 23
39280 ФІЗИКА. МЕХАНІКА Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та само-стійної підготовки студентів денної форми навчання першого (ба-калаврського) рівня освіти галузей знань: 13 – Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Ніколайчук В.Я., Хомяківський Ю.Л. 8
39281 ФІЗИКА. ЕЛЕКТРИКА Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 13 – « Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 14
39282 ФІЗИКА. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: Дзісь В.Г.,Ніколайчук В.Я., 10
39283 ФІЗИКА. ОПТИКА Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 13 – «Мех Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 11
39284 ФІЗИКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня о Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 13
85132 Презентація "Електромагнетизм" Білюк А.І. 32
29927 Фізика Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань – 20 «Аграрні науки та Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 19

Література в бібліотеці університету (101 найменувань)

Докладно