Спеціальність: Галузеве машинобудування
Семестр: 6
Предмет: Гідравліка, гідро-, пневмоприводи

Фото
Викладач:
Руткевич Володимир Степанович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
32796 Гідравліка, гідро-, пневмоприводи. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 5
86119 Програма навчальної дисципліни "Гідравліка, гідро-, пневмоприводи" Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 10
32797 Гідравліка, гідро-, пневмоприводи. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 13 «Механічна інженерія» с Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А 6
90977 Робоча програма навчальної дисципліни «Гідравліка, гідро-, пневмоприводи» Руткевич В.С. 7
23046 Гідравліка: Навчальний посібник Веселовська Н.Р, Іванов М.І., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 72
90987 Силабус навчальної дисципліни «Гідравліка, гідро-, пневмоприводи» Руткевич В.С. 4

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1208 та 133. Тести з дисциплін ГГП та ГППНСГМ. 2023.646/32

Література в бібліотеці університету (6 найменувань)

Докладно