Спеціальність:
Семестр:
Предмет:

Фото
Викладач:
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
12608 Адаптивні системи землеробства. Конспект лекцій для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “агрономія” освітнього ступеня “магістр” Цицюра Я. Г. 187
12607 Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 Цицюра Я. Г. 331
7679 Адаптивні системи землеробства. Програма з дисципліни для магістрів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності "8.09010101 Агрономія" Барвінченко В.І., Цицюра Я.Г. 62
7681 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Адаптивні системи землеробства”, ”Біологічні основи землеробства” для ОКР 8.09010101 ”Магі Цицюра Я.Г. 20
3701 Методологічні аспекти родючості В. І. Барвінченко 410
4354 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Адаптивні системи землеробства" для магістрів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеці Заболотний Г.М., Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В. 67
27692 Підручник з дисципліни Адаптивні системи землеробства В. П. Гудзь, І. А. Шувар, А. В. Юник, І. П. Рихлівський, Ю. Г. Міщенко 55
21295 Світові системи землеробства. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. 43
27698 Екзаменаційні питання з дисципліни Цицюра Я.Г. 40
36467 Книгозабезпеченість дисципліни Адаптивні системи землеробства Цицюра Я.Г. 4
57263 Лекція № 6-7 Стратегія розвитку адаптивних систем земле робства в Україні з огляду на диференційовані системи обробітку грунту Цицюра Я.Г. 36
57264 Лекція № 8 Адаптивні системи обробітку грунту -практика No-till технологій (Частина 1) Цицюра Я.Г. 20
57265 Лекція № 9 Адаптивні системи обробітку грунту -практика No-till технологій (Частина 2) Цицюра Я.Г. 15
57266 Лекція № 10 Екологічні основи сівозмін в адаптивних систем ах землеробства Цицюра Я.Г. 25
57267 Лекція № 11-12 Оптимізація застосування засобів хімізації в адаптивних cистемах землеробства Цицюра Я.Г. 20
57268 Лекція № 13 Органічне землеробство як складова його адаптивних систем Цицюра Я.Г. 16
57269 Лекція № 14 Точне землеробство як складова його адаптивних систем Цицюра Я.Г. 13
57270 Лекція № 15 Адаптивні основи збалансованого землекорист ування в сучасних системах землеробства Цицюра Я.Г. 12
57271 Практичне заняття № 1. Оцінка деградаційних процесів грун тового покриву у системі адаптивного землеробства Цицюра Я.Г. 49
57272 Практичне заняття № 2 Принципи розробки адекватно-адап тивних систем землеробства Цицюра Я.Г. 38
57273 Практичне заняття № 3 Базові критерії розробки адаптивних систем землеробства Цицюра Я.Г. 54
57274 Практична заняття № 4 Система обробітку грнту в системі КМОТ та адаптивно-ландшафтного землеробства Цицюра Я.Г. 24
57275 Практичне заняття № 5 Диференційні адаптивні системи зе млеробства та відповідні їм сучсні системи обробітку грунту Цицюра Я.Г. 25
57276 Практична заняття № 6 Рівень агрохімічного забезпечення у адаптивних системах землеробства Цицюра Я.Г. 31
57277 Практичне заняття № 7 Базові елементи АСЗ адаптивні сівозміни Цицюра Я.Г. 11
57278 Практичне заняття № 8-9 Базові елементи АСЗ застосування агрохімікатів різної природи Цицюра Я.Г. 7
57279 Практичне заняття № 10-11 Базові елементи АСЗ менеджм ент рослинних решток, біоконсервація та седирація Цицюра Я.Г. 3
57280 Практичне заняття 12 Адаптивний потенціал точних систем землеробства Цицюра Я.Г. 10
57281 Практичне заняття 13 Адаптивний потенціал органічних систем землеробства Цицюра Я.Г. 8
57282 Практичне заняття 14 Частина 2 Рівень агрохімічного забез печення у адаптивних системах землеробства Цицюра Я.Г. 8
57260 Лекція № 1 Адаптивні системи землеробства сутність та сучасна стратегія Цицюра Я.Г. 56
57261 Лекція 2-3 (2 частини 4 години) Сучасні деградаційні процеси та еколого-агрохімічний стан сільськогосподарьких земель україни та зумовлені ними адаптивні підходи у землеробстві Цицюра Я.Г. 48
57262 Лекція 4-5 Система заходів запобігання ерозії та деградації грунтів в адаптивному землеробстві Цицюра Я.Г. 40
57248 Адаптивні системи землеробства. Конспект лекцій для студентів другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – Цицюра Я.Г. 21
57316 Презентація лекції Біологізація системи удобрення в адаптивних системах землеробства (за результатами с тажування на Уладово-люлинецькій СДС ІБКі ЦБ НААН України) Цицюра Я.Г. 3
57317 Лекція Біологізація системи удобрення в адаптивних системах землеробства (за результатами с тажування на Уладово-люлинецькій СДС ІБКі ЦБ НААН України) Цицюра Я.Г. 5
56595 Робоча програма з дисципліни "Адаптивні системи землеробства" на 2020-2021 н р Цицюра Я.Г. 5
58729 Адаптивні системи землеробства. Лекція 2 (Оновлена) Цицюра Я.Г. 25
58730 Адаптивні системи землеробства. Лекція 3 (оновлена) Цицюра Я.Г. 24
58731 Адаптивні системи землеробства. Лекція 4 (оновлена) Цицюра Я.Г. 25
58732 Адаптивні системи землеробства. Лекція 5 (оновлена) Цицюра Я.Г. 25
58733 Адаптивні системи землеробства. Лекція 6 (оновлена) Цицюра Я.Г. 27
58734 Адаптивні системи землеробства. Лекція 7 (оновлена) Цицюра Я.Г. 20
58735 Адаптивні системи землеробства. Лекція 6. Частина 2 (оновлена) Цицюра Я.Г. 9
58736 Адаптивні системи землеробства. Лекція 8 (оновлена) Цицюра Я.Г. 19
58737 Адаптивні системи землеробства. Практичне заняття 1 (Оновлене) Цицюра Я.Г. 17
58738 Адаптивні системи землеробства. Практине заняття 2 (оновлене) Цицюра Я.Г. 25
58739 Адаптивні системи землеробства. Практичне заняття 3 (оновлене) Цицюра Я.Г. 33
58740 Адаптивні системи землеробства. Практичне заняття 4 (оновлене) Цицюра Я.Г. 23
58741 Адаптивні системи землеробства. Практичне заняття 5 (оновлене) Цицюра Я.Г. 38
58742 Адаптивні системи землеробства. Практичне заняття 6 (оновлене) Цицюра Я.Г. 33
58743 Адаптивні системи землеробства. Практичне заняття 7 (оновлене) Цицюра Я.Г. 25
58744 Адаптивні системи землеробства. Практичне заняття 8 (оновлене) Цицюра Я.Г. 23
58745 Адаптивні системи землеробства. Практичне заняття 9 (оновлене) Цицюра Я.Г. 11
58746 Адаптивні системи землеробства. Практичне заняття 10 (оновлене) Цицюра Я.Г. 11
58747 Адаптивні системи землеробства. Лекційний курс (Оновлений) Цицюра Я.Г. 20
58748 Адаптивні системи землеробства. Практичні заняття (Оновлені) Цицюра Я.Г. 14
58728 Адаптивні системи землеробства. Лекція 1 (Оновлена) Цицюра Я.Г. 30
63195 Робоча програма навчальної дисципліни "Адаптивні системи землеробства" Неїлик М.М. 13
72577 Робоча програма АСЗ 22 Неїлик М.М. 11
73435 Силабус АСЗ 22 Неїлик М.М. 6
80507 АСЗ_Л_1 Адаптивні системи землеробства: сутність та сучасна стратегія Неїлик М.М. 18
80510 АСЗ_Л_4 Стратегія розвитку адаптивних систем землеробства в Україні з огляду на диференційовані системи обробітку грунту Неїлик М.М. 10
80512 АСЗ_Л_6_1 Оптимізація застосування засобів хімізації в адаптивних cистемахземлеробства Неїлик М.М. 18
80513 АСЗ_Л_6_2 БІОЛОГІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ В АДАПТИВНИХ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕРОБСТВА Неїлик М.М. 11
80516 АСЗ_П_1 Оцінка деградаційних процесів ґрунтового покриву у системі адаптивного землеробства Неїлик М.М. 16
80518 АСЗ_П3 Базові критерії розробки адаптивних систем землеробства Неїлик М.М. 13
80519 АСЗ_П4 Система обробіткугрнтув системіКМОТ та адаптивно-ландшафтного землеробства Неїлик М.М. 15
80520 АСЗ_П5 Екологічні основи сівозмін в адаптивних системах землеробства Неїлик М.М. 18
80522 АСЗ_П7 Рівеньагрохімічногозабезпеченняу адаптивнихсистемахземлеробства Неїлик М.М. 24
80523 АСЗ_П8 Базові елементи No-tillтехнологій: застосування агрохімікатів різної природи Неїлик М.М. 22
80525 АСЗ_П10 Адаптивний потенціал точних систем землеробства Неїлик М.М. 5
80526 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДАПТИВНІ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА Неїлик М.М. 4
80527 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Адаптивні системи землеробства» 2022 Неїлик М.М. 2
80528 Презентація лекції по стажуванню Неїлик М.М. Неїлик М.М. 2
72578 Силабус АСЗ Неїлик М.М. 2
63266 силабус навчальної дисципліни "Адаптивні системи землеробства", 2021 Неїлик М.М. 7
89175 АСЗ СУЧАСНІ ДЕГРАДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРЬКИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИТА ЗУМОВЛЕНІ НИМИ АДАПТИВНІ ПІДХОДИ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ Частина 1 Неїлик М.М. 1
89176 АСЗ Лекція СУЧАСНІ ДЕГРАДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРЬКИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИТА ЗУМОВЛЕНІ НИМИ АДАПТИВНІ ПІДХОДИ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ Частина ІІ Неїлик М.М. 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
120 Аграрні науки та продовольство. Адаптивні системи землеробства. Екзаменаційний тест.0/0
220 Аграрні науки та продовольство. 201-Агрономія. Оцінка земель.0/0

Гіперпосилання

1Учбові фільми, методична література, довідково-інформаційні дані з нових систем землеробства, комплексу с.-г. машин та новітніх технологій вирощування с.-г. культур 7
2Навчальна література (книги, методички) по дисципліні в електронному варіанті 2
3Навчальні матеріали з дисципліни онлайн 2
4Дослідження у сфері адаптивних систем землеробства
5Основні напрямки тем з дисципліни АСЗ
6Адаптивні системи зелеробства лекції Єщенко
7Якість землі як теоретична база адаптивних систем землеробства
8Сутність сучасного бачення адаптивності систем землеробства
9Зведені тематичні роботи з окремої проблематики адаптивних систем землеробства 1
10Оптимізація агроландшафтів у системі АСЗ 1
11Агрокліматичні та ґрунтові умови впровадження адаптивних систем землеробства
12Становлення адаптивних систем землеробства
13Критерії адаптивності у сучасному землеробстві
14Принципи ландшафтних систем в АСЗ
15Зональні системи землеробства України 1
16ПРОБЛЕМА ПОНЯТТЯ, ЗМІСТУ, ДОСЛІДЖЕННЯ І НАЗВИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА
17Агроландшафтного землеробство
18Адаптивно-ландшафтні системи землеробства
19Навчально-методичнІ публікації з дисциплІни АСЗ
20Землеробство XXI століття
21Екологічно-збалансоване землекористування в землеробстві 1
22Основні принципи й ланки ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства
23Інноваційні методи контролювання бурянів
24Обєктивність органічних адаптивних систем землеробства
25Екологічний імператив землеробства
26Адаптивні ландшафтно – екологічні системи землеробства
27НАУКОВІ ЗАСАДИ БІОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
28ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ҐРУНТОЗАХИСНОЇ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
29Інноваційні аспекти організації адаптивних систем землеробства
30Адаптивні системи землеробської практики
31Агроекологічна оцінка та розробка екологічно безпечних технологій системи землеробства
32CВІТОВИЙ ДОСВІД ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
33Типи агроландшафтів в АСЗ
34Системи точного землеробства в АСЗ
35Системи точного землеробства в Україні
36ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ
37ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІОГЕННІЙ СИСТЕМІ ЗЕМЛЕРОБСТВА
38ПРОТИДЕФЛЯЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА NO-TILL В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
39ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПОШИРЕННЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ
40СУЧАСНІ МЕТОДИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА — ТРЕНДИ І МОЖЛИВОСТІ
41Новітні системи землеробства та шляхи підвищення еколого-біологічної ефективності використання земель в сучасному агрокомплексі
42ПОНЯТТЯ ПРО ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВА В УКРАЇНІ
43Інформаційні технології точного землеробства в АСЗ
44ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОВИРОБНИЦТВОМ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЙ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
45Нові інструменти для точного землеробства
46Ефективні комплекси в АСЗ
47Новітні системи землеробства
48Адаптивна стратегія систем землеробства
49Точне землеробство на основі GPS/GIS
50Концепція точного землеробства
51ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ ПРИМІТИВНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ
52Значимість грунтових властивостей в розробці АСЗ
53ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
54ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ
55ГІС в системі АСЗ
56Наукові основи ведення АСЗ 3
57Наукові основи системи землеробства, та її складові частини
58ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
59Модель грунтозахисної адаптивно-ландшафтної системи землеробства
60СУЧАСНЕ ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА ЯК НАУКОВОЇ КАТЕГОРІЇ
61ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОЦЕНОЗІВ ЗА АДАПТИВНО- ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
62ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НА ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ
63ЕКОЛОПЗАЦІЯ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА
64Сутність органічного землеробства
65Система органічного землеробства агроеколога С.С.Антонця
66Біологічні системи землеробства
67Переваги органічного виробництва: з наукової точки зору
68Органічні системи землеробства. Навчальний посібник
69ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ 3
70ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ПЕРЕХОДУ ДО ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
71Альтернативне землеробство
72ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО – ЗАПОРУКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 1
73БІОЛОГІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА
74ВПЛИВ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА РОДЮЧІСТЬ ГРУНТІВ
75ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В ЛІСОСТЕПУ
76ДО МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
77КОНЦЕПЦІЯ АГРОХІМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА УКРАЇНИ
78ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У СИСТЕМІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОРБСТВА
79Наукова школа удосконалення системи землеробства в Лісостепу України з плодовими та польовими культурами
80Впровадження принципів і методів органічного землеробства як стратегічний напрямок розвитку фермерських господарств
81ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
82Формування стратегічних напрямів розвитку органічного землеробства в Україні з використанням методики SWOT-аналізу
83ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ТА ОРГАНІЧНІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. Ретроспективний бібліографічний покажчик за 2007-2016 рр.
84Альтернативне землеробство та його види
85ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО І ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
86ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ
87ЕКОЛОГІЧНЕ (ОРГАНІЧНЕ) ЗЕМЛЕРОБСТВО – СКЛАДОВА СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
88Нова система землеробства» І.Є. Овсинського: наукові ідеї в історичному вимірі 2
89Основні тенденції органічного землеробства
90 Альтернативні системи землеробства їх значення у покращенні агрономічних властивостей ґрунту
91ЕКОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО — ШЛЯХ ДО ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
92Природне землеробство
93Система землеробства на зрошуваних землях 1
94Сутність біологічного землеробства
95Технологічний супровід органічного та конвенційного землеробства
96ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ
97Система землеробства No-Till 4
98Системи землеробства і сівозміни 4
99Досвід органічного землеробства 1
100Пермакультурний дизайн та нові системи землеробства 1
101ЕМ-технологія - основа родючості та органічного землеробства 1
102Загальна характеристика ЕМ-технології в землеробстві 1
103Ем-технології в органічному землеробстві: особливості та переваги 1