Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування (заочн.)
Семестр: 6
Предмет: Економіка і фінанси підприємств

Фото
Викладач:
Марценюк Олена Василівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
  Питання до іспиту
59261 економіка і фінанси підприємств. глосарій Марценюк О.В. 15
59262 економіка і фінанси підприємств. література Марценюк О.В. 8
59263 економіка і фінанси підприємств. теми рефератів Марценюк О.В. 19
59665 Силабус.Економіка і фінанси підприємств Марценюк О.В. 15
65765 Економіка і фінанси підприємств. Тема 9. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції (2022) Марценюк О.В. 30
65766 Економіка і фінанси підприємств. Тема 10. Доходи та цінова політика підприємства (2022) Марценюк О.В. 47
65767 Економіка і фінанси підприємств. Тема 11. Фінансові результати діяльності підприємства (2022) Марценюк О.В. 63
65768 Економіка і фінанси підприємств. Тема 12. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки (2022) Марценюк О.В. 63
65769 Економіка і фінанси підприємств. Тема 13. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки (2022) Марценюк О.В. 72
65770 Економіка і фінанси підприємств. Тема 14. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємства в процесі розвитку (2022) Марценюк О.В. 71
65771 Економіка і фінанси підприємств. Тема 15. Маркетингова діяльність підприємства (2022) Марценюк О.В. 70
65772 Економіка і фінанси підприємств. Тема 16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2022) Марценюк О.В. 69
65773 Економіка і фінанси підприємств. Тема 17. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність (2022) Марценюк О.В. 49
75073 Тестові завдання для самоконтролю ЕФП Марценюк О.В. 10
75075 Силабус 2022-2023н.р. Економіка і фінанси підприємств 073 «Менеджмент» Марценюк О.В. 3
75188 Конспект лекцій з курсу ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ (Менеджмент) Марценюк О.В. 134
81925 ЕФП. Практичне заняття.Тема 9 (МОА,Лог) Марценюк О.В. 19
81926 ЕФП. Практичне заняття.Тема 10 (МОА,Лог) Марценюк О.В. 13
81927 ЕФП. Практичне заняття.Тема 11 (МОА,Лог) Марценюк О.В. 12
81928 ЕФП. Практичне заняття.Тема 12 (МОА,Лог) Марценюк О.В. 16
81929 ЕФП. Практичне заняття.Тема 13 (МОА,Лог) Марценюк О.В. 17
81930 ЕФП. Практичне заняття.Тема 14 (МОА,Лог) Марценюк О.В. 13
81931 ЕФП. Практичне заняття.Тема 15 (МОА,Лог) Марценюк О.В. 17
81932 ЕФП. Практичне заняття.Тема 16 (МОА,Лог) Марценюк О.В. 18
81933 ЕФП. Практичне заняття.Тема 17 (МОА,Лог) Марценюк О.В. 18
83228 Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємств» 22-23н.р. (МОА) Марценюк О.В. 4

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Економіка та фінанси підприємств. ЗРІЗ ЗНАНЬ (МОА).517/17
2CPC. Економіка та фінанси підприємств.169/17

Література в бібліотеці університету (6 найменувань)

Докладно