Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Кучерявий Віталій Петрович – в.о. завідувача кафедри технології виробництва продуктів тваринництва, доктор с.-г. наук, професор.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2021-07-15 17:57:25 опублік. Разанова Олена Петрівна

  Фото Виробнича практика є найважливішою ланкою в системі підготовки фахівців у галузі технології виробництва і переробки продукції тваринництва і першою сходинкою до професоналізму. Триває виробнича практика у студентів 3-го курсу факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Вінницького національного аграрного університету. 9 липня 2021 року проведено перевірку виробничої практики студентів Подзірей Дарини та Тимощука Юрія керівниками доцентами кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Скоромною О.І. та Разановою О.П. Студенти проходять практику в одному з найкращих господарств області ФГ «Щербич» Літинського району з 7 червня по 23 липня 2021 р.
  Славиться підприємство розвиненим молочним скотарством та свинарством. Тут займаються вирощуванням племінного молодняку великої рогатої худоби і свиней та виробництвом молока і свинини. Підприємство є гарною базою для практичної підготовки студентів зі спеціальності Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. За останніх 2 роки введено в дію 3 сучасних приміщення полегшеного типу, де створені комфортні умови для тварин. Основна порода, що розводиться в господарстві, українська чорно-ряба молочна, яку поліпшують голштином. Створені оптимальні умови тварин забезпечують і високий рівень продуктивності, а це майже 9000 кг на корову за лактацію із відсотком жиру 3,8-4,2. Досягти такого показника можна лише кропіткою тривалою працею, застосуванням нової техніки та сучасними технологіями заготівлі кормів. Молоко реалізовують із ґатунком Екстра. Студенти дуже вражені такими технологіями ведення тваринництва у нашій країні, та викладачі мають приємні враження від побаченого! Хотілося б подякувати керівникам підприємства за надзвичайну гостинність та допомогу нашій молоді отримувати практичні знання та навички у професії!!
 • 2021-06-09 13:49:02 опублік. Царук Людмила Леонідівна

  Фото 9 червня 2021 року на кафедрі технології виробництва продуктів тваринництва відбулося засідання кафедри по заслуховуванню звітів аспірантів кафедри денної та заочної форм навчання. Зокрема, аспірантка 4 року денної форми навчання Тетяна Ткаченко доповіла про готовність дисертаційної роботи на 100% і підготовлені матеріали до захисту. Аспіранти другого року заочної форми навчання Сергій Скрипник та денної форми навчання Олександр Салюк виконали індивідуальні плани аспірантів за 2020/2021 навчальний рік в повному обсязі і представили матеріали, що є свідченням виконаної дисертаційної роботи в межах 40%. Аспіранти отримали незначні зауваження щодо оформлення презентацій представлених звітів, які будуть враховані до захисту на засіданні вченої ради факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії. Аспірантка денної форми першого року навчання Валентина Грабарівська виконала індивідуальний план аспіранта за перший рік в повному обсязі і представила звіт без зауважень. Успіхів нашим аспірантам!
 • 2021-06-02 23:03:06 опублік. Царук Людмила Леонідівна

  19 травня 2021 року на факультеті Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії відбулося в змішаному (очно та онлайн) режимі розширене засідання ради стейкхолдерів освітньо-наукової програми Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва третього (осітньо-наукового) рівня вищої освіти.
  У засіданні взяли участь: очно:гарант ОНП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Чудак Р.А., в. о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Логінова С.О., завідувач науково-дослідної частини Ціцюра Я.Г., декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Ушаков В.М.,доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Кулик М.Ф., голова Ради стейкхолдерів- Голембівський С.О. - виконавчий директор ТОВ «Лайвсток-експорт», головний технолог ТОВ «СУБЕКОН» Бабков Я.І,заступники декана факультету ТВіППТтаВ з навчальної роботи Огороднічук Г.М. та з наукової роботи Разанова О.П., завідувачі кафедр, викладачі факультету та аспіранти зі спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету;
  онлайн: - Приліпко Т.М.- доктор сільськогосподарських наук, професор(Подільський державний аграрно-технічний університет);
  Кривенок М.Я. - доктор сільськогосподарських наук, професор (Національний університет біоресурсів і природокористування України);
  Кобильченко О. Г. - заступник директора з питань виробництва ТОВ «Вінницька птахофабрика»;
  Іржі Неужіл - генеральний представник в Україні директор Bioveta (Чехія);
  Гіоргадзе А. А. - доктор сільськогосподарських наук, Академія наук Грузії;
  Чаркін В. О. - Генеральний директор ТОВ «ДК ФІД»;
  Ісламов М. М. - Заступник директора ТОВ «Ройчер»;
  Паламарчук П.П. - консультант центру «Асоціація виробників молока».
  Гарант ОНП професор Чудак Р.А. повідомив про наявність проекту стандарту ОНП Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та вказав на доцільність формування освітньої діяльності та освітнього процесу через надання пропозицій стейкхолдерів з поліпшення якості освітньо-наукових програм, зокрема, акцентував увагу на сприянні роботодавців у проходженні апробації та здійснення впровадження результатів дисертаційних досліджень аспірантів у виробництво.
  До обговорення ОНП долучилися: Голембівський С.О., Бабков Я.І., Кривенок М.Я, Кобильченко О. Г., Гіоргадзе А. А., Ісламов М. М., Чаркін В. О., Кулик М.Ф.,Логінова С.О., Ціцюра Я.Г., Ушаков В.М., Огороднічук Г.М., Царук Л.Л., Льотка Г.І., аспіранти: Скрипник С., Шляхова Д.
  Зустріч пройшла в дружній, творчій атмосфері. Загалом, як стейкхолдери, так і представники наукової сфери, присутні керівники відділів, оцінили високий рівень освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», відмітили, що обов’язкові компоненти програми в повній мірі забезпечують набуття необхідних загальних і фахових компетентностей та програмних результатів навчання, а вибіркові в освою чергу їх доповнюють.
  Крім того, було озвучено ряд пропозицій по вдосконаленню ОНП, які будуть висвітлені у рецензіях. Пропозиції, внесені стейкхолдерами, досить слушні і будуть враховані в формуванні ОНП. Такі зустрічі є закономірними для факультету та відповідають вимогам вищої школи в умовах сьогодення.
 • 2021-04-30 00:32:38 опублік. Царук Людмила Леонідівна

  Фото 28 квітня 2021 року кафедрою технології виробництва продуктів тваринництва була організована в онлайн-режимі зустріч зі стекхолдерами спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
  Профільним питанням зустрічі були освітньо-професійні програми освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр». Основна задача ОПП – це підготовка висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних виробничих умов. Тому зв`язок навчального процесу із практикою – це єдине ціле. Освітньо-професійні програми потрібно удосконалювати відповідно до сучасних технологій виробництва продукції тваринництва і тому саме виробничники, зокрема, саме стейкхолдери, можуть дати реальну оцінку розробленим програмам і внести такі пропозиції, щоб навчання в університеті було результативним.
  На даний час стейкхолдерами спеціальності 204 «ТВІППТ» від виробництва є звичайно, наші випускники, а саме:
  1. Кобильченко Олександр Григорович - Заступник директора з питань виробництва ТОВ «Вінницька птахофабрика»;
  2. Піх Володимир Олексійович - Провідний зоотехнік» Філія Птахокомплекс ТОВ «Вінницька птахофабрика» м. Ладижин;
  3. Поліщук Володимир Олександрович - заступник директора по тваринництву ПОСП «Нападівське», с. Нападівка Калинівсього району;
  4. Голембівський Сергій Олегович – виконавчий директор ТОВ «Лайвсток-експорт»;
  5. Жменьковський Тарас Степанович – заступник директора Жмеринського комбінату ТМ «М’ясний майстер»;
  6. Паламарчук Павло Петрович – консультант центру «Асоціація виробників молока»;
  7. Щербич Іван Федорович - голова ФГ «Щербич» с. Селище Літинського району;
  8. Крот Олег Анатолійович - голова ФГ «Крона», с. Кам’яногірка Калинівського району;
  9. Храновська Юлія - технолог ТОВ «Азорель» с. Мухівці Немирівського району;
  10. Олійчук Олександр Васильович - засновник фермерського господарства «Агро-Вас» с. Василівка Тульчинського району.
  Із науковців до групи стейкхолдерів входять:
  1. Приліпко Тетяна Миколаївна - доктор сільськогосподарських наук, професор, Подільський державний аграрно -технічний університет;
  2. Вовк Стах Осипович - доктор біологічних наук, професор - завідувач лабораторії Дрібного тваринництва, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України.
  У конференції взяли участь : Приліпко Тетяна Миколаївна, Храновська Юлія, Піх Володимир Олексійович, Поліщук Володимир Олександрович, Голембівський Сергій Олегович, гарант освітнього рівня «Бакалавр» Скоромна Оксана Іванівна, заступник декана факультету ТВіППТтаВ Огороднічук Галина Михайлівна, завідувач кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Царук Людмила Леонідівна та викладачі цієї ж кафедри: Разанова Олена Петрівна, Бережнюк Наталія Анатоліївна, Вознюк Оксана Іванівна і Голубенко Тетяна Леонідівна.
  Зустріч пройшла в дружній, творчій і надзвичайно активній атмосфері. Загалом всі стейкхолдери, як представники наукової сфери так і виробничники, оцінили високий рівень сформованих освітньо-професійних програм, відмітили відповідність навчальних дисциплін загальним і фаховим компетентностям та програмним результатам, які вони забезпечують. Крім того, було озвучено ряд пропозицій по вдосконаленню ОПП, здебільшого ОР «Бакалавр» щодо збільшення кредитів на фахові дисципліни, зокрема скотарства та птахівництва, проведення виробничих практик 2 рази на рік (по-сезонно), посилення контролю за проходженням виробничих практик, вміння управляти персоналом, обов’язкове вивчення на належному рівні англійської мови, обов’язкове вивчення правознавства та бухгалтерського обліку на 3-4 курсах, а не на перших і т.п.
  Пропозиції, внесені стейкхолдерами слушні і будуть враховані в формуванні ОПП. Такі зустрічі будуть практикуватися і надалі як в стінах університету, так і в онлай-режимі і з виїздом на філії кафедри.
 • 2021-04-16 12:53:14 опублік. Скоромна Оксана Іванівна

  Оголошення!
  19 квітня 2021 року о 9:30 ( 2 пара) відбудеться відкрита лекція доцента кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Скоромної Оксани Іванівни для студентів 4-го курсу денної форми навчання, спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії», з дисципліни: «Технологія виробництва молока і яловичини» на тему: «Виробництво яловичини в м’ясному скотарстві" в ауд. 043 навчальний корпус ВСП ТПФК ВНАУ. Запрошуються всі бажаючі.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . . . 47 

  головна intranet   головна internet