Спеціальність: Облік та аудит
Семестр: 7
Предмет: Аграрна політика та земельні відносини

Фото
Викладач:
Лутковська Світлана Михайлівна
Список методичної літератури 1

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
72945 Topic 1. Evolution of agrarian transformations in Ukraine Лутковська С.М. 72
72946 Topic 2. Agrarian policy: main components, essence and features of formation and implementation. Лутковська С.М. 85
72947 Topic 3. Institutional principles of implementation of agrarian policy in Ukraine Лутковська С.М. 115
72975 Topic 4. Agricultural policy in eu countries and the world - 1 Лутковська С.М. 106
72976 Topic 5. Agricultural policy in the countries of the world Лутковська С.М. 76
72977 Topic 6. "Food safety - Part I" Лутковська С.М. 80
72978 Topic 7. Food safety - Part II Лутковська С.М. 89
72979 Topic 8 Taxation of agricultural producers Лутковська С.М. 69
72980 Topic 9. Tools for regulation of foreign trade in agro-food products Лутковська С.М. 60
72981 Topic 10. Resource provision and scientific and technical aspects of agrarian policy Лутковська С.М. 55
72982 Topic 11. Innovative activity and agar education. Лутковська С.М. 54
72983 Topic 12. Development of property relations of ownership, forms of management and integrated relations Лутковська С.М. 45
72984 Topic 13. Current trends in the development of integrated processes in the agricultural complex Лутковська С.М. 68
72985 Topic 14. Personal peasant and farm farms as a driving force of agricultural politic Лутковська С.М. 38
72986 Topic 15. Stages of land reform Лутковська С.М. 34
72987 Topic 16. State land cadastre and current state of land reform Лутковська С.М. 25
72988 Topic 17. Land market in ukraine. land market projects and laws Лутковська С.М. 19
73055 Topic 18. Ukraine: agricultural land market Лутковська С.М. 22
72989 Тема 1. Еволюція аграрних трансформацій в Україні Лутковська С.М. 150
72990 Тема 2. Аграрна політика: основні компоненти, сутність та особливості формування і здійснення. Лутковська С.М. 199
72991 Тема 3. Інституційні засади здійснення аграрної політики в Україні Лутковська С.М. 197
72992 Тема 4. Аграрна політика в країнах єс та світі - 1 Лутковська С.М. 217
72993 Тема 5. Аграрна політика в країнах світу Лутковська С.М. 209
72994 Тема 6. «Продовольча безпека – Частина І» Лутковська С.М. 168
72995 Тема 7. Продовольча безпека – Частина ІІ Лутковська С.М. 128
72996 Тема 8 оподаткування сільгоспвиробників Лутковська С.М. 153
72997 Тема 9. Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією Лутковська С.М. 116
72998 Тема 10. Ресурсне забезпечення та науково-технічні аспекти аграрної політики Лутковська С.М. 116
72999 Тема 11. Інноваційна діяльність та агарна освіта. Лутковська С.М. 86
73000 Тема 12. Розвиток майнових відносин власності, форм господарювання та інтеграційних відносин Лутковська С.М. 73
73038 Тема 13. Соціальна політика у сільській місцевості - один з важливих аспектів аграрної політики України Лутковська С.М. 107
73042 Тема 14. Особисті селянські та фермерські господарства як рушійна сила аграрної політики Лутковська С.М. 90
73045 Тема 15. Етапи здійснення земельної реформи Лутковська С.М. 76
73046 Тема 16. Державний земельний кадастр і сучасний стан земельної реформи Лутковська С.М. 50
73047 Тема 17. Ринок землі в україні. проекти та закони про ринок землі Лутковська С.М. 56
73049 Тема 18 Земельні відносини в Україні: сучасний стан Лутковська С.М. 34
73052 Тема 20 Асоціацію між україною та єс Лутковська С.М. 77
73053 Тема 21. Наближення законодавства україни до законодавства єс Лутковська С.М. 65
73054 Тема 22-23 Екологічна безпека Лутковська С.М. 46

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Залік. Аграрна політика та земельні відносини.0/0

Література в бібліотеці університету (4 найменувань)

Докладно