Спеціальність: Економіка підприємства
Семестр: 9
Предмет: Глобальна економіка

Фото
Викладач:
Хаєцька Ольга Петрівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
26643 Глобальна економіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітнього ступеня (бак Хаєцька О.П. 18
32758 Глобальна економіка. Програма обов'язкової компоненти для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові Хаєцька О.П. 5
32759 Глобальна економіка. Методичні рекомендації проведення практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 « Хаєцька О.П. 16
84691 Конспект лекцій Глобальна економіка Хаєцька О.П. 5
84980 тема 14 ГЕ 3
84979 тема 13 ГЕ 7
84978 тема 12 ГЕ 2
84977 тема 11 ГЕ 4
84976 тема 10 ГЕ 3
84975 тема 9 ГЕ 3
84970 тема 4 ГЕ 9
84969 тема 3 ГЕ 11
84967 тема 1 ГЕ 25
84968 тема 2 ГЕ 18
84973 тема 7 ГЕ 3
84974 тема 8 ГЕ 3
84972 тема 6 ГЕ 8
84971 тема 5 ГЕ 12
84690 Силабус Глобальна економіка Хаєцька О.П. 8
84696 Робоча програма Глобальна економіка Хаєцька О.П. 10

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Глобальна економіка. Магістри. Тренінг.30/1
2Глобальна економіка. Магістри. Іспит.593/20

Література в бібліотеці університету (1 найменувань)

Докладно