Спеціальність: Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності
Семестр: 7
Предмет: Організація готельно-ресторанного господарства

Фото
Викладач:
Томчук Олеся Валеріївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
5969 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства» освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр напрям підготовки 1401 „Сфера обслуговування” профе Томчук О.В., Власенко І.В. 1
5970 Програму виробничої практики з дисципліни «Організація ресторанного господарства» освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр галузь знань 1401 „Сфера обслуговування” напрям підготовки 6.140101 Г Томчук О.В., Власенко І.В. 3
6077 Організація готельної справи: Метод. вказівки до проходження виробничої практики для студентів спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» напряму підготовки 0104 «Сфера обслуговування» < Кафлевська С.Г., Ставська.Ю.В. 3
6078 Організація готельного господарства: Метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму 6.140101 „Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання Кафлевська С.Г., Ставська.Ю.В. 8

Література в бібліотеці університету (3 найменувань)

Докладно