Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Семестр: 1
Предмет: Вища математика

Фото
Викладач:
Шевчук Олександр Федорович
Список методичної літератури 16 1

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
8510 Вища математика. Конспект лекцій. Частина 1. Шевчук Олександр Федорович 569
41535 Вища математика. Робоча програма. ПТБД Шевчук О.Ф. 70
12677 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінк Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 654
55793 Вища математика. Силабус. ПТБД Шевчук О.Ф. 18
26566 Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Шевчук О.Ф. 101
59489 Вища математика. Завдання для РГР. Шевчук О.Ф. 936
76689 Вища математика. Презентації лекцій. Частина 1. Шевчук О.Ф. 50

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Тренувальний тест. Семестр І.0/0
2КР 1. Лінійна та векторна алгебра.0/0

Література в бібліотеці університету (128 найменувань)

Докладно