The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28287 Алелопатична чутливість редьки олійної до основних видів бур’янів на стадії лабораторного пророщування Цицюра Я. Г., Царук О. І. Сун 2021 1
28285 Research of sociolinguistic aspects in teaching business foreign language for students of agrarian branch Vlasyuk J. L. Суз 2021 2
28284 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. Дк 2020 2
28283 Slaughter indicators of young pigs when feeding bvmd "activities" and premix "intremix"  Datsyuk I., Bondarenko V. Суз 2021 2
28282 Research of problems of protection of economic and entrepreneurial information Zelinska O. V. Суз 2021 4
28281 Підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунок удосконалення технології та обладнання для розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах Севостьянов І. В. Дк 2021 4
28280 Процеси та обладнання для віброударного фільтрування вологих дисперсних середовищ Севостьянов І. В. М 2021 7
28279 Установка для високопродуктивного очищення стічних вод Севостьянов І. В. Дк 2019 6
28278 Financial support of production activities of agricultural enterprises Kubai O. G. Суз 2021 5
28277 Технологія розведення равлика (helix aspersa maxima) Мушит С. О. Дк 2019 6
28276 Математична модель динаміки дисперсного середовища в процесах формоутворення заготовок порошкової металургії Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В., Веселовська Н. Р., Манжілевський О. Д. Тд 2021 5
28275 Оцінка декоративності дерев’янистих ліан в умовах м. Вінниці Матусяк М. В. Дк 2019 6
28274 Вища математика. Приклади та задачі Дубчак В. М., Новицька Л. І., Дячинська О. М. Нп 2021 4
28273 Вібраційний копач з кінематичним приводом коливань (пат. на винахід № 123421) Ярошенко Л. В. Пнв 2021 6
28272 Characteristic of features of legal protection of property and nonproperty consumer rights in Ukraine Mangora T. V. Суз 2021 4
28271 Characteristics of the features of the mechanism of legal regulation of state protection of consumer rights in Ukraine Mangora T. V. Суз 2021 8
28270 Ways to deepen the democratization of higher education: the development of forms of student government Yarovy A. M., Belkin I. V. Суз 2021 7
28269 History of development of urban territorial communities: legal aspect Pikovska T. V. Суз 2021 9
28268 Сучасний стан та перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету Панцирева Г. В. Дк 2019 9
28267 Agroecological stability of cultivars of sparsely distributed legumes in the context of climate change Mazur V., Didur І., Tkachuk О., Pantsyreva Н., Ovcharuk V. С 2021 10
28266 Дослідження національних сортових ресурсів Paeonia L. в Україні Панцирева Г.В. Дк 2019 6
28265 Development of economic competencies in the educational process of the future economists Kovalova K. V. Суз 2021 8
28264 Communicative competence of agrarian engineers: the essence and structural components Kovalova K. V. Суз 2021 6
28263 Effective pedagogical conditions of formation of communicative competence of future agrarian engineers Kovalova K. V. Суз 2021 8
28262 Обладнання для регенерації промислових фільтрів з використанням динамічних впливів Севостьянов І. В. Дк 2019 8
28261 Первинний облік виробництва органічної продукції рослинництва Подолянчук О. А., Маркевич Л. С. Сун 2021 22
28260 Formation of productivity of winter wheat crops depending on agrotechnical methods of tillage Pelech L. Суз 2021 6
28259 Сучасний стан та перспективи використання декоративних видів роду Lupinus L. в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету Панцирева Г. В. Дк 2019 9
28258 Study of the state of forest ecosystems Kravchuk H., Dudnik Y. Суз 2021 9
28257 Особливості формування продуктивності зернобобових культур в умовах правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. Дк 2020 9
28256 Обгрунтування роботи трьохсторонього самосвального гідравлічного пристрою з ручним приводом Токарчук О. А. Дк 2019 9
28255 Isothermal deformation of preparations from of aluminum alloys during rolling Muzychuk V. Суз 2021 11
28254 Вплив глобалізації на економічний розвиток Хаєцька О. П. Тд 2021 8
28253 Forecasting the impact of the pandemic on the paying capacity Khaietska O., Kolomiets T. Суз 2021 9
28252 Influence of the systematic application of fertilizers on the intensity of accumulation of nitrates in agricultural crops Mazur V.A., Yakovets L.A. Суз 2021 11
28251 Labor market of Ukraine in conditions of system crisis Yurchuk N., Leshchuk H., Tkachenko O., Kotenok A., Cherviakova D. СWeof 2021 19
28250 Особливості структури сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер'я. Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Алєксєєв О. О. Тд 2018 19
28249 Інноваційні підходи при виробництві якісного молока Скоромна О. І. Дк 2019 6
28248 Теоретичне обгрунтування оцінки кормів і раціонів у продукції молока за сирим протеїном і водорозчинними вуглеводами при різному вмісті сирої клітковини Скоромна О. І. Дк 2018 6
28247 Modern methods of administrative management at the enterprises Voloshyna O. V. Суз 2021 5
28246 Вибір і обґрунтування функціональних біфідостимулюючих інгредієнтів для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М. Дк 2018 7
28245 Продуктивність та якість яєць у курок-несучок за використання у комбікормах Бета Мінеролу Чудак Р. А. Дк 2020 8
28244 Біогазовий реактор з повітряним підігрівом Гончарук І. В., Токарчук О. А., Токарчук Д. М., Пришляк Н. В. Пнк 2021 20
28243 Сучасний стан проблеми енергоефективності в світі та в Україні Пазюк В. М., Токарчук О. А., Токарчук Д. М. Сун 2021 9
28242 Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. Сун 2021 10
28241 Prerequisites for biofuel use in agro-industrial production Tokarchuk D. М. Тд 2021 11
28240 Prerequisites for biofuel use in agro-industrial production Tokarchuk D. М. Дк 2021 7
28239 Аналіз забруднення важкими металами їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. Дк 2018 12
28238 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І., Вергеліс В. І. Дк 2019 10
28237 Господарсько-цінне значення та перспективи вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мазур. В. А., Затолочний О. В Тд 2021 9
28236 Вібраційні млини для тонкого помелу будівельних матеріалів Солона О. В. Дк 2019 6
28235 Вплив тебуконазолу на морфогенез рослин пшениці Вергеліс В. І. Тд 2019 7
28234 Насіннєва продуктивність сої за використання рістрегулючих препаратів Вергеліс В. І. Дк 2020 7
28233 Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин Вергеліс В. І. Дк 2020 7
28232 Вплив температури на показники лабораторної схожості різних видів Cactaceae Вергеліс В. І. Дк 2020 7
28231 Морфо-біологічні особливості листків інтродукованих видів роду Juglans Вергеліс В. І. Дк 2020 10
28229 Енергетична цінність продукції скотарства від різних молочних порід Казьмірук Л. В. Дк 2019 9
28228 Експериментальне дослідження стійкості конструкційних матеріалів до кавітаційної ерозії Луговський О. Ф., Зілінський А. І., Шульга А. В., Лавріненков А. Д., Гришко І. А., Берник І. М. С 2020 9
28227 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. Сун 2021 13
28226 Рівень енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу Стаднік М. І., Штуць А. А., Пилипенко О. В. Сун 2021 11
28225 Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Гунько І. В., Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Сун 2021 10
28224 Порівняльна характеристика сортів нуту за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах Правобертежного Лісостепу України Мазур В. А., Панцирева Г. В., Затолочний О. В. Сун 2021 28
28223 Вплив мікроорганізмів при охолодженні молока Соломон А. М. Дк 2019 27
28222 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М Дк 2018 12
28221 Formation of information competence of future agriculturists in the system of integrated training Levchuk E. Суз 2021 10
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк Сун 0000 192


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska