The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
25651 Економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку Лутковська С. Сун 2020 5
25650 Вплив біопрепаратів залежно від природньої водозабезпеченості вегетаційного періоду мексиканського фізалісу в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. Тд 2018 3
25649 Вивчення впливу елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодного в Україні Вдовенко С. А., Полутін О. О. Сун 2016 4
25648 Оптимізація світлового режиму за вирощування розсади пасльонових рослин, в тому числі фізалісу мексиканського в умовах захищеного ґрунту Вдовенко С. А., Рубаненко О. О., Полутін О. О. Сун 2017 4
25647 Морфологічні особливості і біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння Вдовенко С. А., Полутін О. О., Хом’яківський Ю. Л. Тд 2017 3
25646 Морфологічні особливості і біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння Вдовенко С. А., Полутін О. О., Хом’яківський Ю. Л., Рубаненко О. О. Тд 2017 4
25645 Висота закладання першої квітки від сім’ядольних листочків залежно від особливостей сортів різної селекції Полутін О. О. Тд 2020 3
25644 Біометричні показники плоду рослини мексиканського фізалісу залежно від сортових особливостей Полутін О. О. Тд 2020 3
25643 Урожайність плодів мексиканського фізалісу залежно від сортових особливостей Полутін О. О. Тд 2020 3
25642 Товарність плодів мексиканського фізалісу залежно від сорту Полутін О. О. Тд 2020 4
25641 Біометричні показники фізалісу залежно від застосування біопрепаратів Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд 2016 3
25640 Продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України залежно від сортових особливостей рослини Вдовенко С. А., Полутін О. О., Мудріцька Л. М. Сун 2017 5
25639 Показники біометрії розсади фізалісу мексиканського залежно від строку садіння Полутін О. О. Тд 2017 4
25638 Вплив передпосівної обробки насіння на біометричні показники фізаліса мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. Сун 2017 4
25637 Морфобиометрические показатели, урожайность и товарность плодов физалиса мексиканского в условиях открытого грунта в зависимости от мульчирующих материалов Вдовенко С. А., Полутин А. А. Тд 2017 3
25636 Показники біометрії фізалісу мексиканського залежно від строку садіння Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд 2018 3
25635 Продуктивність фізалісу мексиканського залежно від строку садіння розсади в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд 2017 2
25634 Знаходження величини сили тиску на підводні гідроспоруди у проектно-конструкторській практиці й агроінженерній підготовці фахівців Пришляк В. М., Дубчак В. М. Сун 2020 3
25633 Застосування мульчуючих матеріалів під час вирощування фізалісу в умовах відкритого ґрунту Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд 2017 3
25632 Вплив мульчуючого матеріалу на морфологічні показники мексиканського фізалісу Полутін О. О. Тд 2020 4
25631 Розвиток рослини фізалісу мексиканського залежно від схеми садіння в умовах відкритого ґрунту північної провінції Правобережного Лісостепу Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд 2018 2
25630 Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу Іванько А. В., Бакун Ю. О., Хаєцька О. П., Ксенофонтов М. М. Сун 2020 2
25629 The influence of globalization of society on international of higher education in ukraine and poland Mazur K., Pantsyreva H., Zatolochnyi O. Суз 2020 4
25628 Модель застосування професійного судження аудитора в процесі організації вибіркової перевірки Фабіянська В. Ю. Сун 2020 10
25627 Удосконалення професійних вимог до аудиторів в умовах реформування незалежного аудиту в Україні Фабіянська В. Ю. Сун 2020 11
25626 Landscape approach to regional features organization of environmental management of the protected area Hudzevich A. V., Liubchenko V. Y., Bronnikova L. F., Hudzevich L. S. СWeof 2020 12
25625 Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства Мулик Т. О. Сун 2020 17
25624 Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарсь-ких підприємствах: фінансово-обліковий аспект Даниленко А.С., Варченко О.М., Свиноус І.В., Шуст О.А., Гончарук І.В., Гринчук Ю.С., Рудич О.О., Артімонова І.В., Батажок С.Г., Герасименко І.О. та ін. Мвв 2019 21
25623 The effect of feeding BVMD «ENERVIK» on the body of silver carp and carp Biliavtseva V. Суз 2020 13
25622 Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС Томчук О. Ф., Маньківський Ю. Р. Сун 2020 20
25621 The latest methods of reproduction of the owner Datsyuk I., Mushit S. Суз 2020 17
25620 Організаційно-економічні засади розвитку молочного скотарства в Україні Петриченко О. А. Мвв 2017 16
25619 Фінансовий ринок Гарбар Ж. В. Мвв 2015 17
25618 Вібросито для очищення бурового розчину (Пат. № 122042 на винахід) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Пнв 2020 20
25617 Розвиток інтеграційних процесів в аграрно-промисловому виробництві Мазур А. Г., Коваленко В. Л. Мвв 2015 23
25615 Сферичний вібраційний млин із кінематичним приводом (Пат. № 122008 на винахід) Ярошенко Л. В., Гончарук І. В., Гончарук Т. В., Рубаненко О. О. Пнв 2020 14
25614 Конічний вібраційний млин (Пат. № 122003 на винахід) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Пнв 2020 20
25613 Розробка конструкції та дослідження технологічних параметрів машин для вібраційної відцентрово-планетарної обробки Ярошенко Л. В., Купчук І. М., Замрій М. А. Сун 2020 15
25612 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів вібраційної сушарки насіння зернових та овочевих культур для дослідно-селекційних станцій Ярошенко Л. В. Сун 2020 16
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк Сун 0000 147


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska