The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Агрономічний факультет  119
 2  Бібліотека  1
 3  Ботанічний сад  1
 4  Відділ аспірантури і докторантури  2
 5  Відділ виховної роботи  5
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  3
 8  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 9  Відділ кадрів  3
 10  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 11  Відділ організації практичного навчання  1
 12  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 13  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 14  Вінницький національний аграрний університет  271
 15  Деканат агрономічного факультету  3
 16  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 17  Деканат факультету менеджменту та права  6
 18  Деканат факультету механізації сільського господарства  1
 19  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 20  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 21  Загальний відділ  1
 22  Кафедра Eкономічної кібернетики  781
 23  Кафедра Аграрного менеджменту  597
 24  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  979
 25  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 26  Кафедра Аналізу та статистики  907
 27  Кафедра Аудиту та державного контролю  652
 28  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  431
 29  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  4
 30  Кафедра Бухгалтерського обліку  535
 31  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  737
 32  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 33  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  309
 34  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  249
 35  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  706
 36  Кафедра Економіки  295
 37  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  249
 38  Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК  273
 39  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  579
 40  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  485
 41  Кафедра Історії України та філософії  289
 42  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  1
 43  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  78
 44  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  454
 45  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  403
 46  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 47  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 48  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  631
 49  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  174
 50  Кафедра Обліку та аналізу  5
 51  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  339
 52  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 53  Кафедра Права  498
 54  Кафедра Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника  602
 55  Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни  566
 56  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  495
 57  Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  600
 58  Кафедра Сільськогосподарських машин  134
 59  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 60  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  560
 61  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  265
 62  Кафедра Української та іноземних мов  512
 63  Кафедра Фізичного виховання  121
 64  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 65  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  751
 66  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  318
 67  Ладижинський коледж  8
 68  Навчальний відділ  2
 69  Навчально-науковий центр  3
 70  Наукова тематика  8
 71  Науковий відділ  15
 72  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 73  Науково-методичний відділ  3
 74  Приймальна комісія  76
 75  Співробітники що звільнились  23
 76  Технологічно-промисловий коледж  4
 77  Факультет економіки та підприємництва  27
 78  Факультет менеджменту та права  82
 79  Факультет механізації сільського господарства  101
 80  Факультет обліку і аудиту  1
 81  Факультет обліку та аудиту  17
 82  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  99
 83  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  10
 84  Центр моніторингу якості знань  6
 85  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 86  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 87  Чернятинський коледж  9

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska