The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Агрономічний факультет  78
 2  Відділ виховної роботи  3
 3  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 4  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 5  Відділ кадрів  3
 6  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 7  Відділ організації практичного навчання  1
 8  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 9  Вінницький національний аграрний університет  214
 10  Деканат агрономічного факультету  3
 11  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 12  Деканат факультету менеджменту та права  3
 13  Деканат факультету механізації сільського господарства  1
 14  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 15  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 16  Кафедра Eкономічної кібернетики  691
 17  Кафедра Аграрного менеджменту  472
 18  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  788
 19  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 20  Кафедра Аналізу та статистики  822
 21  Кафедра Аудиту та державного контролю  536
 22  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  344
 23  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  2
 24  Кафедра Бухгалтерського обліку  445
 25  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  657
 26  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 27  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  253
 28  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  249
 29  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  589
 30  Кафедра Економіки  141
 31  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  188
 32  Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК  163
 33  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  540
 34  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  326
 35  Кафедра Історії України та філософії  254
 36  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  23
 37  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  369
 38  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  319
 39  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 40  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 41  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  515
 42  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  80
 43  Кафедра Обліку та аналізу  5
 44  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  213
 45  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 46  Кафедра Права  410
 47  Кафедра Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника  520
 48  Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни  475
 49  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  391
 50  Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  489
 51  Кафедра Сільськогосподарських машин  91
 52  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 53  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  453
 54  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 55  Кафедра Української та іноземних мов  383
 56  Кафедра Фізичного виховання  106
 57  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 58  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  553
 59  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  193
 60  Навчальний відділ  2
 61  Навчально-науковий центр  3
 62  Наукова тематика  8
 63  Науково-методичний відділ  3
 64  Приймальна комісія  43
 65  Співробітники що звільнились  23
 66  Технологічно-промисловий коледж  4
 67  Факультет економіки та підприємництва  22
 68  Факультет менеджменту та права  41
 69  Факультет механізації сільського господарства  40
 70  Факультет обліку і аудиту  1
 71  Факультет обліку та аудиту  16
 72  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  34
 73  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  10
 74  Центр моніторингу якості знань  6
 75  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 76  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 77  Чернятинський коледж  3

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska