The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

PUBLICATION TYPE NUMBER
 1  Авторські світоцтва  7
 2  Брошури  6
 3  Бібліографічні посібники  2
 4  Дипломні роботи, проекти  5203
 5  Довідники  12
 6  Документи  109
 7  Доповідь конференції  364
 8  Збірники наукових праць  23
 9  ККР  9
 10  Конспекти лекцій  37
 11  Курсовий проект  5
 12  Методичні вказівки  5043
 13  Монографії  0
 14  Монографії видані в Україні  158
 15  Монографії видані за кордоном  53
 16  Навчально-методичний посібник  42
 17  Навчальні посібники  312
 18  Навчальні програми  2246
 19  Накази  6
 20  Наскрізні програми  65
 21  Наукові звіти  7
 22  Опорний конспект лекцій  27
 23  Патенти  0
 24  Патенти на винахід видані в Україні  76
 25  Патенти на винахід видані за кордоном  0
 26  Патенти на корисну модель видані в Україні  180
 27  Патенти на корисну модель видані за кордоном  0
 28  Положення університету  8
 29  Практикум  28
 30  Презентації  62
 31  Програма комплексного державного іспиту  12
 32  Програми вступних фахових випробувань  502
 33  Програми конференцій  103
 34  Підручники  12
 35  Робочі зошити  70
 36  Робочі програми  28
 37  Свідоцтва про право на твір  14
 38  Сертифікат конференції  5
 39  Словники  32
 40  Словники-довідники  28
 41  Статті  5241
 42  Статті Scopus  133
 43  Статті Web of Science  4
 44  Статті Web of Science Core Collection  102
 45  Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)  512
 46  Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)  1223
 47  Тези доповідей  1695
 48  Тимчасові програми  278

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska