Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва
д.т.н., професор
Веселовська Наталія Ростиславівна
кабінет 2311, викладацька 2320,
e-mail: mosgv@ukr.net

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: mashobl@vsau.org

 • 2019-10-01 16:00:15 опублік. Яропуд Віталій Миколайович

  03 жовтня 2019 року на 2 парі в аудиторії 3304 відбудеться відкрите лекційне заняття к.т.н., доцента кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Яропуда Віталія Миколайовича з дисципліни «Машини та обладнання АПК» для студентів групи ЕІ-17-1 денної форми навчання інженерно-технологічного факультету на тему: «Машини для сівби та садіння».
  Запрошуються усі бажаючі.
 • 2019-09-30 14:35:32 опублік. Веселовська Наталія Ростиславівна

  Фото 30 вересня 2019 року в аудиторії 3223 на третій парі відбулася відкрита лекція д.т.н. професора Веселовської Н.Р. для груп 31-32 Маш на тему "Типові деталі, вузли і механізми верстатів. Деталі та механізми приводів верстата". На лекції були присутні т.в.о. декана ІТФ Матвійчук В.А., викладачі кафедр МОСГВ та ЕЕС Шаргородмький С.А., Стаднік М.І. Видмиш А.А., Возняк О., начальник відділу моніторингу якості освітянського процесу та конролю академічної доброчесності Заремба Є.М.
 • 2019-06-14 16:57:37 опублік. Моторна Оксана Олексіївна

  12.06.2019 року на п`ятій парі, в аудиторії 2319 відбулася конференція трудового колективу, на якій представили свої звіти за період перебування на посаді завідувачі кафедр АІ та ТС, ЗТД та ОП, ТП та ОПХВ. В результаті таємного голосування більшістю голосів були прийняті на посади: завідувач кафедри АІ та ТС - професор Бандура В.М., завідувач кафедри ЗТД та ОП - доцент Солона О.В., завідувач кафедри ТП та ОПХВ - професор Севостьянов І.В.
  Також розглядалося питання про склад Вченої ради ІТФ на наступний навчальний рік. Були розглянуті кандидатури від кожної кафедри і шляхом відкритого голосування обрані члени вченої ради на 2019 - 2020 н.р.
 • 2019-06-14 16:48:31 опублік. Моторна Оксана Олексіївна

  Фото 10.06.2019 року. на другій парі, в аудиторії 2319 відбулося засідання державної екзаменаційної комісії з прийому бакалаврського комплексного державного кваліфікаційного іспиту студентами спеціальності 6.050503 "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" та 133 "Галузеве машинобудування" заочної форми навчання. Відповідно до наказу №80з був затверджений наступний склад ДЕК:
  Грушко О.В. - д.т.н., професор, директор інституту магістратури та докторантури ВНТУ, голова ДЕК.
  Веселовська Н.Р. - д.т.н., професор, завідувач кафедри МОСГВ інженерно-технологічного факультету, заступник голови комісії.
  Максімова О.М. - завідувач лабораторії кафедри МОСГВ ІТФ, секретар комісії.
  Іванов М.І. - к.т.н., професор кафедри МОСГВ ІТФ.
  Переяславський О.М. - к.т.н., доцент кафедри МОСГВ ІТФ.
  Любін М.В. - к.т.н., доцент кафедри ТП та ОПХВ ІТФ.
 • 2019-06-14 16:32:41 опублік. Моторна Оксана Олексіївна

  Фото 13.06.2019 року о 14.30 в аудиторії 2319 відбулася Вчена рада інженерно-технологічного факультету. Серед питань, які розглядалися було звітування аспірантів 1-3 років навчання. На звіті аспірантів були присутні завідувач науково-дослідною частиною ВНАУ, Цицюра Я.Г. та в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури ВНАУ Охота Ю.В. Аспіранти звітували про виконання своїх індивідуальних планів, та про об`єми виконаних робіт по темам наукових досліджень. Прослухані звіти були затверджені Вченою радою факультету.
  Також розглядалося питання про заміщення посад завідувачів кафедр Агроінженрії та технічного сервісу, Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці та Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, а також заміщення вакантних посад доцентів кафедр ЗТД та ОП і МОСГВ. В результаті таємного голосування одноголосно були прийняті на посади: завідувач кафедри АІ та ТС - професор Бандура В.М., завідувач кафедри ЗТД та ОП - доцент Солона О.В., завідувач кафедри ТП та ОПХВ - професор Севостьянов І.В., доцент кафедри ЗТД та ОП - Спірін А.В., доцент кафедри МОСГВ - Турич В.В.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  головна intranet   головна internet