Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва
д.т.н., професор
Веселовська Наталія Ростиславівна
кабінет 2311, викладацька 2320,
e-mail: mosgv@ukr.net

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: mashobl@vsau.org

 • 2018-10-18 14:31:27 опублік. Турич Валерій Володимирович

  18 жовтня 2018 року відбулась відкрита лекція з дисципліни Матеріалознавство і ТКМ на тему "Основи механічної обробки різанням" на 2 парі в аудиторії 2327. Лектор доцент кафедри МОСГВ Турич В.В. На лекції були присутні зав. кафедри МОСГВ проф. Веселовська Н.Р., ст.викладач к.т.н. Руткевич В.С., ас.Яремчук О.А.
 • 2018-10-17 12:33:54 опублік. Турич Валерій Володимирович

  18 жовтня 2018 року відбудеться відкрита лекція з дисципліни Матеріалознавство і ТКМ на тему "Основи механічної обробки різанням" на 2 парі в аудиторії 2327. Лектор доцент кафедри МОСГВ Турич В.В.
 • 2018-06-26 13:58:30 опублік. Ковальова Ірина Михайлівна

  Фото 25 квітня 2018 р. асистент кафедри МОСГВ Ковальова І.М. разом зі студентами 1 та 2 курсу ФМСГ відвідали ПАТ "Барський машзавод" в рамках навчальної практики. Студенти ознайомилися з продукцією підприємства, технологічними процесами виробництва та новітнім металообробним обладнанням.
 • 2018-06-21 13:34:53 опублік. Веселовська Наталія Ростиславівна

  Фото З 18 червня по 20 червня 2018 року завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва д.т.н. професор Веселовська Наталія Ростиславівна відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Машинобудування зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Одеській національній академії харчових технологій та згідно Наказу №1173-л МОН України від 13.06.2018 року була призначена голової комісії, а членом комісії Блажко Володимир Володимирович заступник завідуючого кафедри механізації будівельних процесів Харківського національного університету будівництва та архітектури, кандидат технічних наук, доцент щодо проведення акредитаційної експертизи. Розглянуті подані матеріали та безпосередньо на місці проведено акредитацій ну експертизу ОНАХТ щодо здійснення підготовки здобувачів першого (бакалаврського рівня ВО за ОПП «Машинобудування» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Комісія констатувала, що якість підготовки фахівців відповідає встановленим вимогам до акредитації і вважає можливим акредитувати ОПП «Машинобудування» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» в галузі знань 13 «Механічна інженерія» ОНАХТ.
 • 2018-06-21 13:01:06 опублік. Веселовська Наталія Ростиславівна

  Фото 20 червня 2018 року у м. Києві на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» » Механіко-машинобудівного інституту відбулася Міжнародна науково-технічна конференція присвячена 120 річчю КПІ та ММІ. З нагоди цієї події були об’єднані дві потужні конференції ХІХ МНТК «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» та ХХІІІ МНТК «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці». На конференції від ВНАУ були присутні завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету МСГ д.т.н. професор Веселовська Н.Р. та к.т.н. професор Іванов М.І., а також завідувач кафедри харчових технологій та мікробіології факультету ТВіППТ к.т.н. доцент Берник І М.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  головна intranet   головна internet