Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва
д.т.н., професор
Веселовська Наталія Ростиславівна
кабінет 2311, викладацька 2320,
e-mail: mosgv@ukr.net

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: mashobl@vsau.org

 • 2021-06-14 20:46:06 опублік. Яропуд Віталій Миколайович

  Фото 08-09 червня 2021 року доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Віталій Яропуд взяв участь у курсах підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників на тему «Сучасні технології і технічні засоби у зрошенні». Курси відбулись на базі Інституту водних проблем і меліорації НААН із використанням технічних засобів відео-зв’язку в форматі ZOOM-конференції.
  Під час підвищення кваліфікації було розглянуто такі проблемні питання: формування водної політики в Україні, забезпеченість водними ресурсами та адаптаційні заходи в умовах змін клімату; концептуальні засади відновлення і розвитку зрошення та дренажу в Україні; водні ресурси України та сучасні методи досліджень водних екосистем; наукові основи формування сталих біоенергетичних агроекосистем; система лабораторного діагностування водно-фізичних властивостей ґрунтів; науково-методичні основи організації та ведення еколого-меліоративного моніторингу; водно-екологічні ризики трансформації меліорованих земель та шляхи їх мінімізації; інформаційні технології у наукових дослідженнях в галузі сільськогосподарських меліорацій; концептуальні засади управління зрошенням; особливості проектування систем зрошення; метод призначення строків поливу – основа режимів зрошення та використання методу «Penman-Monteith» для управління зрошенням; управління зрошенням на основі фітомоніторингу; використання даних дистанційного зондування для управління зрошенням; інформаційна система управління зрошенням «Полив онлайн»; експлуатація зрошувальних систем; технології ремонтно-відновлювальних робіт на гідротехнічних спорудах зрошувальних систем.
  За результати підвищення кваліфікації: оновлено та розширено практичний досвід та знання з дисциплін «Машини та обладнання і їх використання в рослинництві», «Машини та обладнання АПК», а також набуто нових професійних компетентностей у науково-дослідній діяльності в галузі сільськогосподарських меліорацій.
 • 2021-06-10 10:09:31 опублік. Веселовська Наталія Ростиславівна

  Фото На інженерно-технологічному факультеті ВНАУ для студентів 2го курсу спеціальності 208-Агроінженерія проходить навчальна практика з використанням спеціальних навичків англійської мови професійного спрямування, що надає можливість студентам підвищити свій рівень конкурентоспроможності на ринку праці. Під час практики студенти вдосконалюють спеціфіку майбутнього фаху бакалавра з Агроінженерії з елементами англійської мови.
 • 2021-05-27 17:25:47 опублік. Веселовська Наталія Ростиславівна

  Фото На інженерно-технологічному факультеті відбулась зустріч з групою здобувачів ступеня доктора філософії галузевого машинобудування із педагогом соціально-психологічної служби ВНАУ Дзюбою Іриною Геннадіївною.
  Під час зустрічі відбулась інтерактивна бесіда «Емоційний інтелект та вміння працювати в команді». Термін «емоційний інтелект» належить професору Гарвардської школи бізнесу Терезі Амабіль і входить до переліку «Soft skills» м`яких навичок у професійному портфоліо фахівця. У загальному розумінні емоційний інтелект розглядається як здатність працювати з емоціями і проявляти емпатію. Сюди відноситься вміння розпізнавати емоції, визнавати негативні і позитивні почуття, відокремлювати особисте сприйняття від наочних фактів, управляти власними і чужими емоціями. Це певна людська здатність до дуже точного відчуття ситуації, розуміння бажань оточуючих, стійкості до стресу і впливу негативних емоцій.
  В межах проведеної зустрічі здобувачі наукового ступеня доктора філософії з галузевого машинобудування отримали поради, як прозоро і зрозуміло спілкуватися з людьми, вміти уважно слухати, висловлювати свої думки і очікування від співрозмовників, працювати в команді і ефективно її очолювати.
 • 2021-05-20 10:47:14 опублік. Бабин Ігор Анатолійович

  21 травня 2021 року о 11:30, на 3-й парі в ауд. 3212 відбудеться відкрите практичне заняття старшого викладача кафедри МОСГВ Бабина Ігоря Анатолійовича з дисципліни «Машини та обладнання і їх використання в рослинництві» для студентів групи 21 А спеціальності 201 «Агрономія».
  Тема заняття: «Машини для збирання коренебульбоплодів».
 • 2021-05-10 13:33:47 опублік. Островський Анатолій Йосипович

  11 травня 2021 року о 11:30, на 3-й парі в ауд. 2327 відбудеться відкрите практичне заняття асистента кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Островського Анатолія Йосиповича з дисципліни "Гідравліка" для групи ЕІ-19-1 на тему: "Насоси об`ємного гідропривода. Гідродвигуни. Гідроапаратура".
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . . . 30 

  головна intranet   головна internet