Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

Період : Вид :
КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД ПРОТОКОЛ РЕЙТ.
35548 Екотехнології відновлення природних екосистем. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Тітаренко О.М., Мазур О.В. Мв №5 від 15.03.2024 6
35547 Екотехнології відновлення природних екосистем. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування денної та заочної Тітаренко О.М., Мазур О.В. Нп №5 від 15.03.2024 3
35504 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні вказівки з виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту аг Мудрак Галина, Мазур Ольга Мв №5 від 15.03.2024 0
35493 Екологічно чисте виробництво. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Е Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Нп №5 від 15.03.2024 6
35492 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія. Вінниця. Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв №5 від 15.03.2024 5
35378 Програма та методичні рекомендації з практики виробничої здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія. Ткачук О.П., Мудрак Г.В., Алєксєєв О.О., Гуцол Г.В. Мв №5 від 15.03.2024 13
35377 Методичні вказівки до виконання і оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія». Ткачук О.П., Мудрак Г.В., Алєксєєв О.О., Гуцол Г.В. Мв №5 від 15.03.2024 18
35376 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування денної та зао Мудрак Г.В. Нп №5 від 15.03.2024 7
35375 Стратегія сталого розвитку природи та суспільства. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальност Мудрак Г.В. Мв №5 від 15.03.2024 8
35374 Екологія. Методичні вказівки з виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм і рекреація першого (бакалаврського) освітнього рівня Мудрак Галина, Вергеліс Вікторія Мв №5 від 15.03.2024 29
35373 Екологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм і рекреація першого (бакалаврського) освітнього рівня Мудрак Галина, Вергеліс Вікторія Мв №5 від 15.03.2024 5
35372 Екологія. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм і рекреація першого (бакалаврського) освітнього рівня Мудрак Г.В. Нп №5 від 15.03.2024 2
35371 Екологічна токсикологія. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування денної та заочної форм навчання галузі Мудрак Г.В. Нп №5 від 15.03.2024 2
35370 Стратегія сталого розвитку природи та суспільства. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування денної та за Мудрак Г.В. Нп №5 від 15.03.2024 6
35368 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності Мудрак Галина, Мазур Ольга Мв №5 від 15.03.2024 2
35366 Утилізація та поводження з відходами. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Прир Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Нп №5 від 15.03.2024 10
35365 Утилізація та поводження з відходами. Методичні вказівки з виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія другого (магістерського) освітнього рівня. Вінниця: ВНАУ. 2 Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв №5 від 15.03.2024 9
Разом:
Методичні вказівки : 10
Навчальні програми : 7
*Опубліковано в репозиторії університету

головна intranet   головна internet