The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11928
Title: Урожайність козлятнику східного залежно від сортових особливостей та інокуляції насіння
Authors: Кириленко Л.В., Патика В.П.
Keywords: Rhizobium galegae, козлятник, симбіотична система, азотфіксація, штам
Date of publication: 2014-11-08 14:07:32
Last changes: 2014-11-08 14:07:32
Year of publication: 2014
Summary: Узагальнено дані досліджень щодо взаємодії активних штамів бульбочкових
бактерій Rhizobium galegae з різними сортами козлятнику. Встановлено, що
передпосівна обробка насіння козлятнику східного штамами бульбочкових бактерій
Rhizobium galegae активізує засвоєння молекулярного азоту та забезпечує підвищення
врожайності зеленої маси цієї багаторічної бобової трави різних сортів, що свідчить
про наявність у відібраних ризобій комплементарності до широкого спектра сортів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/11928.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вісник Дніпропетровського Державного Аграрно-Економічного університету
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 11928.pdf Size : 424777 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska