The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25633
Title: Застосування мульчуючих матеріалів під час вирощування фізалісу в умовах відкритого ґрунту
Authors: Вдовенко С. А., Полутін О. О.
Keywords: фізаліс мексиканський, мульчування
Date of publication: 2020-09-21 09:10:01
Last changes: 2020-09-21 09:10:01
Year of publication: 2017
Summary: Мульчуючий матеріал – це шар середовища, за допомогою якого забезпечуються належні умови росту і розвитку рослини. Він обмежує випаровування вологи, забур’яненість посівів, регулює температуру у верхньому шарі ґрунту, запобігає утворенню ґрунтової кірки, поліпшує фізичні властивості і посилює мікробіологічні процеси ґрунту.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25633.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Наукові основи створення інноваційної продукції у рослинництві : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (28 берез. 2017 р., с. Селекційне Харківської обл.). – Плеяда, 2017. - С. 8-9.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25633.pdf Size : 462137 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska