The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25640
Title: Продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України залежно від сортових особливостей рослини
Authors: Вдовенко С. А., Полутін О. О., Мудріцька Л. М.
Keywords: фізаліс мексиканський, висота, діаметр, площа листка, суха речовина, маса, урожайність, товарність
Date of publication: 2020-09-21 10:56:15
Last changes: 2020-09-21 10:56:15
Year of publication: 2017
Summary: Вивчались біометричні показники та продуктивність шести сортів фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту Правобережного Лісостепу України. Вирощування сорту Корольок забезпечило збільшення висоти рослини до 83,6 см, найбільшу масу плода 7,9 г та більший діаметр плода – 4,2 см. Найбільшою врожайністю характеризувався сорт Ананасовий – 24,9 т/га, а вищою товарністю плодів сорт Джемовий – 79,2 %
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25640.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Овочівництво і баштанництво : міжвідом. темат. наук. зб. - Х : Плеяда, 2017. - Вип. 63. - С. 41-47.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25640.pdf Size : 568641 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska