The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25649
Title: Вивчення впливу елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодного в Україні
Authors: Вдовенко С. А., Полутін О. О.
Keywords: фізаліс, хімічний склад, різновиди, будова, біологічні особливості, технологія вирощування
Date of publication: 2020-09-21 12:40:59
Last changes: 2020-09-21 12:40:59
Year of publication: 2016
Summary: Проаналізувавши літературні першоджерела встановлено, що на темно – сірих лісових грунтах під осінню оранку вносять органічні добрива нормою 40–60 т/га. Мінеральні добрива вносять щороку 60–75 % від розрахованої норми, решту використовують під передпосівну культивацію і в підживлення під час вегетації рослини, нормою N60–90P80–90K90–120. Фізаліс в Україні вирощується розсадним способом. Висаджують рослини для механізованого збирання стрічковим способом з міжряддям 90+50 см. На зрошенні поливи проводять через 3–5 діб нормою 200–300 м3/га. Плоди збирають за досягнення біологічної стиглості. Урожайність фізалісу 40 т/га.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25649.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Сільське господарство та лісівництво. - Вінниця : ВНАУ, 2016. - № 3. - С. 171-177.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25649.pdf Size : 4398023 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska