The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25650
Title: Вплив біопрепаратів залежно від природньої водозабезпеченості вегетаційного періоду мексиканського фізалісу в умовах Правобережного Лісостепу України
Authors: Полутін О. О.
Keywords: фізаліс мексиканський, біопрепарати, водозабезпечення
Date of publication: 2020-09-21 12:52:43
Last changes: 2020-09-21 12:52:43
Year of publication: 2018
Summary: Підвищення середньої температури повітря літніх місяців призвело до суттєвого збільшення теплових ресурсів, що дає можливість вирощувати вимогливих до температурного режиму рослин більшого спектра та пізньостиглих сортів різних рослин на території України, ареал вирощування яких поширюється далі на північ, а урожайність зроста.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25650.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Зб. тез II Міжнар. наук.-практ. конф. «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 13-14 берез. 2018 р. - Київ-Миколаїв-Херсон : Агроосвіта, 2018. - С. 497-500.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25650.pdf Size : 1237898 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska