The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3714
Title: Адаптивна селекція рослин сої, як фактор екологічно безпечного та сталого функціонування агроекосистем України
Authors: В. В. Шерепітко, Г. М. Заболотний, Н. А. Шерепітко
Keywords: соя, сорт, холодостійкість, патогеностійкість, вірусостійкість, продуктивність, методи селекції
Date of publication: 2011-11-16 16:33:03
Last changes: 2011-11-16 16:33:03
Year of publication: 2011
Summary: Показано, що створення адаптованих до вирощування у конкретних грунтово-кліматичних умовах сортів виступає важливою умовою підвищення рівня та стабільності зернової продуктивності сої. На основі критеріїв польової та лабораторної оцінки приводяться дані аналізу прояву ознак продуктивності та стійкості рослин до несприятливих умов середовища колекційних зразків, селекційних номерів, виробничих сортів сої з ціллю добору вихідного матеріалу при створенні нових сортів, що адаптовані до біотичних (патогеностійкість) та абіотичних (холодостійкість) факторів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3714.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 7(47)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3714.pdf Size : 398967 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska