The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8698
Title: Облікове забезпечення витрат в системі податкових розрахунків
Authors: Мулик Т.О.
Keywords: Облікове забезпечення, витрати, податкові розрахунки
Date of publication: 2014-03-05 14:18:42
Last changes: 2014-03-05 14:18:42
Year of publication: 2014
Summary: Досліджено облікове забезпечення витрат в системі податкових розрахунків
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8698.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства: збірник тез доповідей на II Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції, 23-24 січня 2014р. – Житомир: ПП «Рута», 2014. – С.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8698.pdf Size : 229581 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska