The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8765
Title: Економіко-математичне моделювання виробництва біопалива
Authors: Бурденюк І.І., Волонтир Л.О.
Keywords: Моделювання, економіко-математична модель, цільова функція, біопаливо.
Date of publication: 2014-10-17 14:36:46
Last changes: 2014-10-17 14:36:46
Year of publication: 2014
Summary: При моделюванні розміщення виробництва біопалива необхідно враховувати можливості надходження сировини у різних районах. Велике значення при цьому мають транспортні умови, що забезпечують наближення виробництва до джерел сировини. Сформульовано математичну постановку задачі вибору пунктів розміщення підприємства з можливих пунктів з різними характеристиками обсягів виробництва у термінах цілочислового лінійного програмування.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8765.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: ВНАУ
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8765.pdf Size : 1498912 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska