The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8909
Title: Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці
Authors: Коваль Н.І.
Keywords: Оплата праці, облік розрахунків з оплати праці, оцінка, відпустка, автоматизація
Date of publication: 2014-11-25 08:56:51
Last changes: 2014-11-25 08:56:51
Year of publication: 2014
Summary: Оплата праці була і завжди буде мотивуючим фактором працівників до ефективної діяльності й економічного зростання підприємства. Забезпечення управління даними про працю та її оплату багато в чому залежить від створення ефективної системи і методики ведення обліку розрахунків з оплати праці. Питання обліку розрахунків з оплати праці мали окремі проблеми як за умов командно – адміністративної економіки, так і за умов ринку. Тому необхідно об’єднати проблеми обліку розрахунків з оплати праці з метою надання пропозицій щодо їх вирішення.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8909.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Тернопіль
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8909.pdf Size : 316128 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska