The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9024
Title: Економічна суть і сегментація міжнародного кредитного ринку та розширення ресурсної бази банків за рахунок його функціонування
Authors: Фурман І.В.
Keywords: міжнародний кредитний ринок, міжнародний кредит, кредитний механізм, міжнародні кредитні відносини, ресурсна база банків.
Date of publication: 2014-11-15 08:21:34
Last changes: 2014-11-15 08:21:34
Year of publication: 2014
Summary: У статті піднімається актуальність категорії міжнародний кредитний ринок, приведено основні напрямки його функціонування. Проаналізовано використання ресурсів міжнародного кредитного ринку в розрізі національних економік. Означено можливі способи залучення міжнародного кредиту в економіку держави. Запропоновано шляхи розширення ресурсної бази банків за рахунок ефективно-спрямованої діяльності міжнародного кредитного ринку.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9024.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 5. Ч. 1. – Редкол.: д.е.н., професор Шапошников К.С. (гол. ред.) – Херсон, 2014.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9024.pdf Size : 771554 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska