The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9115
Title: Огляд шляхів розвитку теорії бухгалтерського України у контексті міжнародного досвіду
Authors: Правдюк Н.Л.
Keywords: шляхи розвитку, наукова теорія, концепція, метод, бухгалтерський облі, реформування, міжнародний досвід, філософський підхід, глобальне середовище
Date of publication: 2014-09-19 10:57:45
Last changes: 2014-09-19 10:57:45
Year of publication: 2014
Summary: Зазначено, що розробка сучасної теорії бухгалтерського обліку в Україні має відбуватись синхронно до економічної ситуації, як внутрішньої, так і зовнішньої і це вимагає постійного переосмислення її термінів у вимірі облікової науки. Установлено, що у методологічних дослідженнях бухгалтерського обліку виділяють сфери: інформаційних систем, аудиту, фінансового, управлінського та податкового обліку. При цьому облікова методологія досліджень розгалужується на аналітичний, архівний, експериментальний методи досліджень. Здійснено аналіз існуючих наукових підходів до суті бухгалтерських теорій. Визначено основні напрями реформування системи бухгалтерського обліку в світлі філософського підходу до його пізнавальної функції. Встановлено, що на сьогодні в обліку не існує єдиного методу (підходу) побудови бухгалтерських теорій, а теорія і методологія бухгалтерського обліку реалізується за допомогою формування і здійснення певних концепцій. Необхідність звернення до концепцій бухгалтерського обліку визначається, перш за все, відставанням облікової практики від нових вимог до якості облікової інформації, які диктуються сучасними процесами глобалізації та інтеграції у світовий економічний простір. Висловлено думку, що у методологічних дослідженнях бухгалтерського обліку необхідно виділити сфери, які розмежовуються за сферами досліджень: аналітична, архівна та експериментальна. Зазначено, що нині в економічній теорії спостерігається перехід від трудової теорії спостерігається перехід від трудової теорії до теорії ресурсної вартості як джерела прибутку, і це необхідно розробляти, а також те, що основною їх може бути прийнято позитивні теорії, призначені для розкриття мотивації прийняття управлінських рішень.
Визначено, що оскільки більшість досліджень теорії обліку слід визнати розвиток послідовних теоретичних і методологічних концепцій міждисциплінарних знань, за допомогою яких можна оцінити вже усталені і нові облікові уявлення і розробити на цій основі теоретичне, нормативно-правове та методичне забезпечення облікового процесу. Окреслено виклики для системи вітчизняного бухгалтерського обліку у глобальному середовищі.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9115.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 2014, №2. - С.103 – 114
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9115.PDF Size : 3057529 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska