The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9153
Title: Неформальні інститути як чинник розвитку підприємництв
Authors: Прутська Т.Ю.
Keywords: підприємництво, інституціоналізм, формальні й неформальні інститути, інституційне забезпечення, інституційна матриця, етичні норми, мораль, економічна культура
Date of publication: 2014-09-23 08:44:54
Last changes: 2014-09-23 08:44:54
Year of publication: 2014
Summary: В статті обґрунтовано необхідність застосування сучасної інституціональної методології до аналізу формування та розвитку інституту підприємництва в Україні, що дає можливість залучити до сфери дослідження широке коло змінних, які не мають суто економічного характеру (соціальні, психологічні, правові, етнокультурні, філософсько-етичні фактори). Запропоновано розглядати інституційне забезпечення розвитку підприємництва як сукупність заходів держави щодо формування відповідної інституційної матриці (формальних і неформальних інститутів, а також механізмів примусу), які створюють умови для подальшого розвитку різноманітних форм підприємництва. Зроблено висновок, що створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні потребує реформування не тільки формальних, а й неформальних інститутів, що передбачає не тільки удосконалення нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності, а й цілеспрямовану діяльність держави щодо формування в суспільній свідомості поваги до прав власності, діяльності підприємця-власника, укріплення норм довіри, чесності, порядності, врахування взаємних інтересів, забезпечення верховенства права.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9153.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Менеджмент. Бізнес.. – №2 (10) . – 2014. – С.166-174.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9153.pdf Size : 456672 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska