The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9218
Title: Програма засідання теоретичного семінару "Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова"
Authors: Шпикуляк О.Г.
Keywords: інституції, інститути, сталість, стимулювання, село, сільські території, розвиток, соціум, ефективність
Date of publication: 2014-12-25 09:04:28
Last changes: 2014-12-25 09:04:28
Year of publication: 2014
Summary: Розкрито теоретико-методичні положення інституційних засад і економічних детермінант стимулювання сталого розвитку сільських територій як сукупності наукового обгрунтуваних позицій і формувань категорійно-понятійного апарату концепції сталості сільськогосподарських систем за інституційним підходом.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9218.pdf
Publication type: Статті
Publication: Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ. 5 грудня 2014 р.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9218.pdf Size : 3663876 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska