The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9220
Title: Соціальний капітал як інституційна основа сталого розвитку аграрної сфери
Authors: Шпикуляк О.Г.
Keywords: інституції, інститути, сталість, стимулювання, село, сільські території, розвиток, соціум, ефективність
Date of publication: 2014-10-25 09:06:03
Last changes: 2014-10-25 09:06:03
Year of publication: 2014
Summary: Значимість аграрної сфери неоціненна, адже - це одночасно середовище існування людини й виробництва продовольства для задоволення потреб соціуму.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9220.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали науково-практичного круглого столу "Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону". Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці. 17-18 жовтня 2014 р.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9220.pdf Size : 6442931 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska