The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9241
Title: Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах Лісостепу правобережного
Authors: Квітко Г.П., Михальчук Д.П.
Keywords: нут посівний, ріст і розвиток, культура урожаю, урожайність насіння
Date of publication: 2014-09-25 09:29:53
Last changes: 2014-09-25 09:29:53
Year of publication: 2014
Summary: Викладено результати досліджень процесів росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного сорту Розанна на сірих лісових ґрунтах. Встановлено, що період вегетації нуту посівного сорту Розанна у середньому за роки досліджень 2012-2014 рр. становив 94 дні за суми середньодобових температур повітря 1885 гр. С при ГТК 1,04. Період з`явлення сходів за сівби в третій декаді квітня проходить через 15 днів при сумі температур повітря 225 гр., сумі опадів 24 мм при ГТК 0,94.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9241.pdf
Publication type: Статті
Publication: збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки №83. - Вінниця, 2014. - Випуск 6. - 152 с.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9241.pdf Size : 19489645 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska