The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9282
Title: Інтерактивні методи як засіб підвищення ефективності навчання іноземним мовам у вищій школі.
Authors: Гарник А.А.
Keywords: Методи навчання, інтерактивні технології навчання, ефективність навчання, урок іноземної мови, вища школа.
Date of publication: 2014-09-26 08:36:30
Last changes: 2014-09-26 08:36:30
Year of publication: 2014
Summary: Стаття досліджує використання інтерактивних методів як засобу підвищення ефективності навчання іноземним мовам у вищій школі та з’ясовує наскільки інтерактивні технології навчання відповідають сучасним вимогам гуманізації освіти та потребам суспільства, наскільки вмотивоване їх застосування на уроках іноземних мов.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9282.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові записки. Серія: Соціально-гуманітарні науки. Випуск №3. 2014р.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9282.pdf Size : 820726 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska