The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9546
Title: Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва
Authors: Бурденюк І.І.
Keywords: Економіко-математичне моделювання, інноваційний розвиток, управління, стратегія розвитку.
Date of publication: 2015-11-18 12:08:12
Last changes: 2015-11-18 12:08:12
Year of publication: 2015
Summary: В умовах розвитку ринкових відносин важливим фактором ефективності агропромислового виробництва, зростання його конкурентоспроможності, забезпечення стабільного зростання суб`єктів різних форм власності і господарювання є впровадження нових методів і моделей в процес управління інноваційним розвитком галузі.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9546.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Львівський національний університет імені Івана Франка
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9546.pdf Size : 1344079 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska