The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9573
Title: Моделювання конкурентоспроможності кукурудзи на прикладі ТОВ "Обрій"
Authors: Коляденко С.В., Коляденко Ю.М.
Keywords: Конкурентоспроможність продукції, собівартість, якість продукції, прибуток, економіко-математичне моделювання процесу, товар-конкурент, метод інтегрального показника.
Date of publication: 2014-11-23 12:52:26
Last changes: 2014-11-23 12:52:26
Year of publication: 2014
Summary: Основними складовими конкурентоспроможності продукції, які закладаються ще на стадії її проектування є якість продукції та її собівартість, що в подальшому впливає на формування цінової політики підприємства.
Тому, моделювання та визначення рівня конкурентоспроможності продукції сучасного підприємства є необхідною передумовою для її продажу на відповідному ринку.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9573.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9573.pdf Size : 575367 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska