КАФЕДРА КІЛЬКІСТЬ
 1  Бібліотека  8
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  11
 4  Відділ виховної роботи  16
 5  Відділ внутрішнього аудиту  2
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності  6
 8  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 9  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 10  Відділ кадрів  3
 11  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 12  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  1
 13  Відділ організації практичного навчання  1
 14  Відділ практичного навчання та працевлаштування  3
 15  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 16  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 17  Вінницький національний аграрний університет  352
 18  Гуртожиток №1,4  1
 19  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 20  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 21  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 22  Деканат факультету менеджменту та права  6
 23  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 24  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 25  Загальний відділ  19
 26  Інженерно-технологічний факультет  150
 27  Кафедра Eкономічної кібернетики  740
 28  Кафедра Аграрного менеджменту  824
 29  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  210
 30  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1268
 31  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  4
 32  Кафедра Аналізу та статистики  1092
 33  Кафедра Аудиту та державного контролю  793
 34  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  660
 35  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  7
 36  Кафедра Бухгалтерського обліку  708
 37  Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин  721
 38  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  872
 39  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 40  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  312
 41  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  248
 42  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  992
 43  Кафедра Економіки  538
 44  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  261
 45  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  437
 46  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  709
 47  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  637
 48  Кафедра Історії України та філософії  348
 49  Кафедра Компютерних наук та економічної кібернетики  372
 50  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 51  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  920
 52  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  175
 53  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  559
 54  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  543
 55  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 56  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 57  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  816
 58  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 59  Кафедра Обліку та аналізу  5
 60  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  500
 61  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 62  Кафедра Права  670
 63  Кафедра Правознавства  1
 64  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  634
 65  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 66  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 67  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  673
 68  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  265
 69  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  752
 70  Кафедра Української та іноземних мов  642
 71  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  163
 72  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 73  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  858
 74  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  160
 75  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  492
 76  Ладижинський коледж  23
 77  Навчальний відділ  2
 78  Навчально-науковий центр  3
 79  Наукова тематика  19
 80  Науковий відділ  15
 81  Науково-дослідна частина  46
 82  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 83  Науково-методичний відділ  4
 84  Науково-організаційний відділ  13
 85  Планово-фінансовий відділ  1
 86  Приймальна комісія  124
 87  Співробітники що звільнились  23
 88  Технологічно-промисловий коледж  24
 89  Факультет Агрономії та лісівництва  141
 90  Факультет економіки та підприємництва  45
 91  Факультет менеджменту та права  97
 92  Факультет обліку і аудиту  1
 93  Факультет обліку та аудиту  46
 94  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  125
 95  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  19
 96  Центр моніторингу якості знань  6
 97  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 98  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 99  Чернятинський коледж  21

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська