1

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
25401 2020 Соціально-економічна результативність підприємницького господарювання у розвитку села: аспект зайнятості Дюк А. А. Сун 4
25400 2020 Efficiency of Tourism Activities in Ukraine: A Regional Comparison = Ефективність туристичної діяльності в Україні: регіональне порівняння Horban H., Petrovska I., Kucher A., Diuk A. СSc 3
25399 2020 Концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва Дюк А. А. Сун 5
25398 2020 Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини Томляк Т. С. Суз 4
25397 2020 Філософія. Ч. 1. Історія розвитку філософської думки Макаров З. Ю. Нп 3
25396 2020 Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels = Особливості фазових та структурних перетворень при переробці промислових відходів від виробництва високолегованих сталей Borysov V., Lytvynov A., Braginets N., Petryshchev A., Artemev S., Tsymbal B., Poliakov A., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. СSc 8
25395 2020 Підвищення ефективності біогазових комплексів за рахунок використання дигістату при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур Паламарчук В. Д., Коваленко О. А., КричковськиЙ В. Ю. Сун 17
25394 2020 Економічне та маркетингове моделювання діяльності підприємства олійно-жирового підкомплексу з глибокої переробки горіху волоського Колесник Т. В., Лакомський Б. А. Суз 12
25393 2020 Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А. Мвв 18
25392 2020 Методи оцінювання ефективності управління маркетингом підприємства Амонс С. Е. Дк 9
25391 2020 Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур Мазур В. А., Гончарук І. В., Панцирева Г. В., Телекало Н. В. Мвв 17
25390 2020 Теоретичні засади функціонування та розвитку сучасної системи маркетингу = Тheoretical fundamentals of functioning and development of modern marketing system Красняк О. П., Амонс С. Е. Суз 7
25389 2020 Проблеми реалізації конституційного права на страйк в Україні = Problems of realization of the constitutional right to strike in Ukraine Правдюк А. Суз 14
25388 2020 Accounting and analysis of settlements with suppliers and contractors Fedoryshyna L., Popovych - Zubchynska K Суз 11
25387 2018 Development of Diagnostic Test Systems Using Nanoparticles for Determination of Markers of Ecologically Significant Diseases Stoinova A., Zubkov A., Panchenko V., Stanishevskiy Y. СSc 1
25386 2017 Determination of similarity criteria in optimization tasks by means of neuro-fuzzy modelling = Визначення критеріїв подібності в задачах оптимізації за допомогою нейро-нечіткого моделювання Rubanenko O. O., Komar V. O., Petrushenko O. Y., Smolarz A., Smailova S., Imanbekova U. СSc 0
25385 2017 The methods of state regulation of sustainable development of agrarian sector in Ukraine = Методи державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору в Україні Kozlovskyi S., Grynyuk R., Baltremus O., Ivashchenko A. СSc 0
25384 2016 Relationship of operational control and operational accounting = Зв'язок оперативного контролю та оперативного обліку Marchuk U. СSc 0
25383 2016 Модель фінансової децентралізації на сільських територіях України = Financial decentralization model For rural territories in Ukraine Мороз О. В., Семцов В. М., Кукель Г. С. СSc 3
25382 2020 Ефективність використання в раціонах корів кукурудзяного силосу, заготовленого з бактеріальним консервантом Сироватко К. М. Суз 9

1

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська