ВИД ПУБЛІКАЦІЙ КІЛЬКІСТЬ
 1  Авторські світоцтва  0
 2  Брошури  6
 3  Бібліографічні посібники  2
 4  Дипломні роботи, проекти  6100
 5  Довідники  12
 6  Документи  109
 7  Доповідь конференції  443
 8  Збірники наукових праць  23
 9  ККР  10
 10  Конспекти лекцій  40
 11  Курсовий проект  5
 12  Методичні вказівки  5378
 13  Монографії  0
 14  Монографії видані в Україні  168
 15  Монографії видані за кордоном  58
 16  Навчально-методичний посібник  42
 17  Навчальні посібники  328
 18  Навчальні програми  2476
 19  Накази  6
 20  Наскрізні програми  65
 21  Наукові звіти  7
 22  Опорний конспект лекцій  28
 23  Патенти  0
 24  Патенти на винахід видані в Україні  78
 25  Патенти на винахід видані за кордоном  0
 26  Патенти на корисну модель видані в Україні  181
 27  Патенти на корисну модель видані за кордоном  0
 28  Положення університету  8
 29  Практикум  28
 30  Презентації  62
 31  Програма комплексного державного іспиту  13
 32  Програми вступних фахових випробувань  502
 33  Програми конференцій  107
 34  Підручники  14
 35  Робочі зошити  71
 36  Робочі програми  27
 37  Свідоцтва про право на твір  24
 38  Сертифікат конференції  8
 39  Силабус  0
 40  Словники  32
 41  Словники-довідники  28
 42  Статті  5252
 43  Статті Scopus  165
 44  Статті Web of Science  4
 45  Статті Web of Science Core Collection  121
 46  Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)  742
 47  Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)  1469
 48  Тези доповідей  1739
 49  Тимчасові програми  257

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська