Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2023-04-04 13:37:24 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Студенти екологи другого курсу обирали на наступний навчальний рік вибіркові навчальні дисципліни. Представляли перелік альтернативних навчальних дисциплін завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Олександр Ткачук, старший викладач кафедри Ольга Тітаренко та асистент Вікторія Вергеліс. Студенти мали змогу завчасно ознайомитися із запропонованими кафедрою навчальними дисциплінами на офіційному сайті Вінницького національного аграрного університету у розділі "Студенту"-"Вибіркові дисципліни". З поміж іншого було вказано переваги та особливості цих дисциплін. Здобувачі вищої освіти зробили свій вибір та заповнили відповідні заяви з проханням включити у їх індивідуальний план обрані навчальні компоненти.
 • 2023-03-28 14:47:38 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото В рамках вибору навчальних дисциплін студентами навчальної програми Екологія освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія студенти третього курсу обирали навчальні дисципліни вибіркового блоку для викладання на четвертому курсі. Для цього силабуси усіх альтернативних навчальних дисциплін були завчасно підготовлені викладачами кафедри екології та охорони навколишнього середовища та розміщені на офіційному сайті Вінницького національного аграрного університету. Тому студенти були ознайомлені з особливостями усіх запропонованих кафедрою вибіркових навчальних дисциплін. Також викладачі кафедри екології та охорони навколишнього середовища презентували ці дисципліни студентам, розповідаючи про їх особливості, а студенти могли поставити їм уточнюючі запитання. Як підсумок - студенти обрали із запропонованого переліку вибіркові навчальні дисципліни, які найбільш повно забезпечуватимуть їм власні бажання щодо здобуття екологічних знань. Свій вибір студенти підкріпили заповненими заявами із зазначенням бажаних для викладання навчальних дисциплін. Всі заяви будуть опрацьовані і у відповідний навчальний план будуть включені саме ті дисципліни, які обрала більшість студентів.
 • 2023-03-27 16:11:30 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 27 березня відбулося розширене засідання кафедри екології та охорони навколишнього середовища з приводу заслуховування звітів аспірантів кафедри з проходження педагогічної практики. Три аспірантки, що навчаються за спеціальністю 201 Агрономія представили свої напрацювання та отримали позитивні відгуки викладачів кафедри та відділу аспірантури і докторантури
 • 2023-03-27 15:55:15 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото З 20 березня по 07 квітня 2023 року асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вікторія Вергеліс проходить стажування без відриву від основного місця роботи у відділі державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Стажування здійснюється в рамках підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін "Екологічно чисте виробництво" та "Утилізація та поводження з відходами".
 • 2023-03-24 15:21:43 опублік. Вергеліс Вікторія Ігорівна

  Фото 24 березня 2023 року на другій парі (9:30 год.) в аудиторії Храм відбулося відкрите практичне заняття асистента кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва Вергеліс Вікторії Ігорівни з навчальної дисципліни «Природоохоронне інспектування» для студентів 4-го курсу спеціальності 101 «Екологія» груп Е-19-1, Е-19-2, денної форми навчання на тему: «Вивчення методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища». На відкритому практичному занятті були присутні: методист навчального відділу навчально-наукового центру Ірина Ромигайло, декан факультету агрономії та лісівництва, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Ігор Дідур, голова НМК факультету агрономії та лісівництва, к.геогр.н., доцент Галина Мудрак, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, д.с.-г.н., професор Олександр Ткачук, к.с.-г.н., доцент Олексій Алєксєєв, к.с.-г.н., старший викладач Ольга Тітаренко, асистент Надія Вітер, старший лаборант з в/о кафедри екології та охорони навколишнього середовища Михайло Бондаренко.
 • . . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . . . 139 

  головна intranet   головна internet