Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2024-04-01 09:49:03 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 29 березня 2024 р. на Вченій раді ВНАУ асистентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища, аспірантка Ольга Мазур отримала сертифікат про участь 19-24.03.2024 р. у Міжнародній виставці Anuga FoodTec 2024 (м. Кельн, Німеччина) і представлення стартапу «Реактор-змішувач» на воркшопі «Ukraine R&D Session – Інновації в українській харчовій промисловості»: Орієнтування в трендах, стартапи та R&D діяльність».
 • 2024-04-01 09:23:20 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 29 березня 2024 року на базі ННІ Агротехнологій та природокористування відбувся І етап конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями 101 Екологія та 201 Агрономія, де були представлені роботи студентів факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства, а також факультету агрономії, садівництва та захисту рослин, зокрема:
  1. Журбелюк Вікторія Павлівна, студентка 21 ЕО групи. Тема наукової роботи: «Агробіологічне обґрунтування розробки біологізованої системи живлення сої». Науковий керівник: к.с.г.н., доцент Алєксєєв Олексій Олександрович, к.с.г.н., старший викладач Врадій Оксана Ігорівна.
  2. Кіт Олена Олексіївна, студентка 41 ЕО групи. Тема наукової роботи: Техногенне забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення та особливості їх використання в сучасних умовах. Науковий керівник: к.с.г.н., доцент Тітаренко Ольга Михайлівна.
  3. Крижанівський Віталій Віталійович студентка 31 ЕО групи. Тема наукової роботи: Екологічна ефективність переробки синтетичних полімерів личинками комах. Науковий керівник: д.с.г.н., професор Ткачук Олександр Петрович.
  4. Свящук Дмитро Юрійович, студент 33-А групи. Тема наукової роботи «Дослідження впливу мікродобрива Рексолін АВС на продуктивність гібридів зернової кукурудзи». Науковий керівник: доктор с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва та садівництва Паламарчук Віталій Дмитрович.
  5. Бугай Ольга Василівна, студентка 34-А групи, Здовбіцька Анастасія Андріївна, магістр 21-А групи. Тема наукової роботи «Формування продуктивності сої залежно від системи підживлення». Науковий керівник: кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Забарна Тетяна Анатоліївна.
  6. Манілко Вадим Олександрович, студент 33-А групи. Тема наукової роботи «Контроль рівня шкідливості бур’янів в агрофітоценозі кукурудзи». Науковий керівник: кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин Окрушко Світлана Євгеніївна.
  7. Михальчук Ярослав Анатолійович, студент 34-А групи та Дешева Тетяна Михайлівна студентка 41-СіВ. Тема наукової роботи «Динаміка поширення та шкодочинність західного кукурудзяного жука Diabrotica virgifera virgifera у Вінницькій області». Науковий керівник: кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин Вергелес Павло Миколайович.
  8. Гой Максим Леонідович, студент 41-А групи. Тема наукової роботи «Дослідження ефективності впливу передпосівної обробки насіння на продуктивність сортів ячменю озимого». Науковий керівник: кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри рослинництва та садівництва Шевченко Наталя Василівна.
  Під час доповідей, здобувачі освіти продемонстрували свої наукові дослідження та розробки. Членами комісії було високо оцінено роботи молодих науковців інституту, зокрема п’ять робіт було рекомендовано до участі у Міжнародному студентському професійно творчому конкурсі «Аграрні науки та продовольство» на базі Миколаївського національного аграрного університету, а також три роботи у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт на базі Кременчуцького національного університет імені Михайла Остроградського. Конкурс проводитиметься за підтримки МОН під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
 • 2024-03-29 14:16:35 опублік. Алєксєєв Олексій Олександрович

  В понеділок 1.04.2024 року в аудиторії 2521 на третій парі (11:30-12:50) відбудеться відкрите лекційне заняття доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства, ННІ агротехнологій та природокористування Алєксєєва Олексія Олександровича з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на довкілля» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня групи 41-42-ЕО. Тема лекційного заняття: «Нормування в галузі радіаційної безпеки».
 • 2024-03-28 13:25:30 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Упродовж березня серед здобувачів вищої освіти спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів у рамках засідань фокус-груп проводилися заходи щодо внесення пропозицій до освітніх програм, представлення і вибору навчальних дисциплін вибіркового блоку на наступний навчальний рік. Відповідно до забезпечення здобувачам можливості формування власної індивідуальної освітньої траєкторії, що у повній мірі реалізується у Вінницькому національному аграрному університеті, проведено представлення модераторами: кураторами академічних груп, гарантами освітніх програм, викладачами кафедри екології та охорони навколишнього середовища силабусів вибіркових навчальних дисциплін, які розміщені на офіційному сайті університету. Свій вибір зробили студенти 1-го курсу з модератором Ольго Тітаренко, 2-го курсу – з модераторами Оксаною Врадій та Ольгою Мазур, 3-го курсу – з модератором Вікторією Вергеліс, 4-го курсу – з модераторами Галиною Мудрак та Галиною Гуцол, магістри – з модераратором Олександром Ткачуком. Свій вибір студенти оформили у вигляді заяв із зазначенням обраних для вивчення у наступному навчальному році вибіркових дисциплін. Пропозиції щодо оновлення відповідних освітніх програм були внесені органам студентського самоврядування. Подані матеріали будуть опрацьовані гарантами, групами забезпечення відповідних освітніх програм, деканатом, а вибрані навчальні дисципліни будуть включені до індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти відповідних курсів.
 • 2024-03-28 12:58:28 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото З 19 по 22 березня 2024 р. делегація науковців Вінницького національного аграрного університету за сприяння проректора з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності – Honcharuk Inna та за підтримки Enterprise Europe Network Ukraine представила інноваційні розробки винахідників університету на міжнародній виставці Anuga FoodTec 2024, яка проходила під девізом: «міжнародна, інноваційна, успішна» у Німеччині. Цьогоріч Anuga FoodTec 2024 об’єднала 232 учасників із 32 країн світу.
  Anuga FoodTec є найважливішою інформаційною та бізнес-платформою для нових концепцій та інноваційних розробок у міжнародній індустрії харчових продуктів і напоїв. Програма виставки включала зустрічі, воркшопи, вебінари та інноваційний блок. У 2024 році вперше з’явилась виставкова зона екологічних технологій та енергетики. Теми наукових розробок різноманітні, проте зосереджені на екологізації технологій та Європейському зеленому курсі – GreenDeal.
  Науковці ВНАУ презентували стартапи у цьому секторі. Серед української делегації було 5 представників, із яких 2 – з ВНАУ. Аспірантка, асистентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування ВНАУ Ольга Мазур, розкрила ключові ідеї стартапу Reactor-mixer (винахідник – доктор філософії з галузевого машинобудування, старший викладач інженерно-технологічного факультету Сергій Бурлака). Представлення стартапів та обговорення відбувалось англійською мовою.
  Після пітчингів представники делегації ВНАУ взяли участь у networking, обговоривши можливості співпраці зокрема з Dr. Elisa Braeckevelt (international affairs/Eastern Europe and Central Asia programme officer). Стартапи Recuperator та Reactor-mixer зацікавили також фахівців із Institute for Life Science Technologies - Dr.-Ing. Imke Weishaup та Dr. rer. nat. Nele Jantz.
  Anuga FoodTec 2024 – надає широкі можливості на міжнародному рівні ознайомитись із найновішими рішеннями, новаторськими технологіями, стартаперам-початківцям представити розробки, розширити ринки збуту, оцінити діяльність конкурентів та стати стійким імпульсом для успіху.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . . . 142 

  головна intranet   головна internet