Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2024-02-13 11:07:14 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото В рамках підготовки до акредитації Освітньої програми «Екологія» другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки у Вінницькому національному аграрному університеті, відбулось засідання робочої групи у складі гаранта – д.с.-г.н., професора, завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Олександра Ткачука, члена групи забезпечення, к.с.-г.н., доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Галини Гуцол, д.с.-г.н., професора Інституту агроекології і природокористування НААН України, член-кореспондента НААН України Олени Демʼянюк, д.с.-г.н., професора кафедри екології Львівського національного університету природокористування Сергія Разанова та д.с.-г.н., професора кафедри рослинництва та садівництва ВНАУ Сергія Вдовенка. Було обговорено освітні програми та подальші шляхи її реалізації у контексті взаємодії між внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами.
 • 2024-02-13 10:32:50 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 8 лютого 2024 року у Львівському національному університеті природокористування працювала Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації РАЗАНОВОЇ Алли Михайлівни на тему «Інтенсивність накопичення важких металів розторопшею плямистою (Silybum marianum L.) залежно від удобрення в умовах Лісостепу Правобережного» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія».
  Підготовка здобувачки, а також її наукова діяльність щодо виконання дисертаційної роботи здійснювалась у Вінницькому національному аграрному університеті та Львівському національному університеті природокористування. Науковий керівник від Вінницького національного аграрного університету – Олександр ТКАЧУК, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища.
  Голова ради: ГНАТІВ Петро Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства Львівського національного університету природокористування.
  Рецензенти:
  КАЧМАР Наталія Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології Львівського національного університету природокористування;
  ЛОПОТИЧ Наталія Ярославівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології Львівського національного університету природокористування.
  Офіційні опоненти:
  ДЕМ’ЯНЮК Олена Сергіївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України Інституту агроекології і природокористування НААН України;
  КОВАЛЬЧУК Наталія Сергіївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування.
  Науковий керівник від Львівського національного університету природокористування: СНІТИНСЬКИЙ Володимир Васильович, доктор біологічних наук, академік НААН України, професор.
  Дисертаційна робота отримала позитивні відгуки членів спеціалізованої вченої ради – захист відбувся успішно. Щиро вітаємо дисертантку та її наукового керівника!
 • 2024-02-13 10:11:00 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Відбувся черговий захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з агрономії у Вінницькому національному аграрному університеті!
  06 лютого 2024 року провела роботу спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.019. Відбувся прилюдний захист дисертації за галуззю знань 20 Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 Агрономія аспірантки ВНАУ Вікторії МЕЛЬНИК на тему «Агроекологічна оцінка сірого лісового ґрунту за інтенсивного садівництва в умовах Лісостепу правобережного».
  Науковий керівник – Сергій РАЗАНОВ, д.с.-г.н., професор, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Вінницького національного аграрного університету.
  Засідання спеціалізованої ради ДФ 05.854.019, утвореної відповідно до рішення Вченої ради ВНАУ від 02.12.2023 р., протокол № 7 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 02.12.2023 р. № 61а, відбулось у такому складі:
  Голова разової спеціалізованої вченої ради:
  Олександр ТКАЧУК, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Вінницький національний аграрний університет.
  Рецензенти:
  Сергій ВДОВЕНКО, д.с.-г.н., професор кафедри рослинництва та садівництва, Вінницький національний аграрний університет;
  Галина ГУЦОЛ, к.с.-г.н., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Вінницький національний аграрний університет.
  Офіційні опоненти:
  Олена ДЕМʼЯНЮК, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН України, Інститут агроекології і природокористування НААН України.
  Петро КОПИТКО, д.с.-г.н., професор, Уманський національний університет садівництва.
  Дисертаційна робота отримала позитивні відгуки членів спеціалізованої вченої ради – захист відбувся успішно.
  Щиро вітаємо дисертантку та її наукового керівника!
 • 2023-12-13 14:47:20 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото У Вінницькій міській раді відбувся День зеленого бізнесу. Захід присвячений Європейському зеленому курсу, зібрав вінничан, підприємців та науковців у галузі екології, щоб дізнатись найкращі практики переходу на зелену економіку. На заході було підписано Меморандум про співпрацю між Вінницькою міської радою та Вінницьким національним аграрним університетом у сфері екології. Документ підписали ректор університету Віктор Мазур та заступник міського голови Сергій Матусяк. Меморандум передбачає проведення спільних екологічних, просвітницьких заходів, залучення здобувачів вищої освіти університету до проходження виробничої практики на базі відділу екологічної політики департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, проведення гостьових лекцій, а викладачів кафедри екології та охорони навколишнього середовища університету – до екологічних наукових розробок та практик для міста.
  На заході була присутня делегація Вінницького національного аграрного університету у складі завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища Олександра Ткачука, завідувача кафедри лісового та садово-паркового господарства Михайла Матусяка та студентів гуртка «EcoBand», що функціонує при кафедрі екології та охорони навколишнього середовища.
  Олександр Ткачук презентував Вінницький національний аграрний університет, навчально-науковий інститут агротехнологій та природокористування, факультет екології, лісівництва та садово-паркового господарства, кафедру екології та охорони навколишнього середовища. Зупинився на екологічних ініціативах, що впроваджуються в університеті, стартап-проєктах екологічного спрямування, що розробляються та втілюються студентами-екологами та науковцями кафедри, екологічних заходах гуртка «EcoBand». Присутні на заході високо оцінили екологічні здобутки та практики Вінницького національного аграрного університету.
 • 2023-12-01 10:41:13 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 30 листопада на факультеті екології, лісівництва та садово-паркового господарства відбулось розширене засідання кафедри екології та охорони навколишнього середовища, присвячене проведенню проміжної атестації аспірантів кафедри, що здобувають освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем спеціальності 201 Агрономія. На засіданні була присутня завідувач відділу аспірантури та докторантури Світлана Логінова. Всі 10 аспірантів кафедри успішно представили свої досягнення та отримали позитивні відгуки від наукових керівників та завідувача профільного відділу.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . . . 138 

  головна intranet   головна internet