Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2016-11-07 16:31:07 опублік. Настояща Алла Михайлівна

  Фото 07 листопада 2016 р. в ауд.3505 на 4 парі було проведено відкрите заняття асистента кафедри екології та охорони навколишнього середовища Настоящої Алли Михайлівни з дисципліни "Екотрофологія" для студентів 2-го курсу агрономічного факультету напряму підготовки: 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (Е-15-1).Тема практичного заняття: "Харчові добавки та генетично модифіковані джерела харчових продуктів". На занятті були присутні: зав.кафедри,професор Разанов С.Ф., доценти Ткачук О.П., Мудрак Г.В., Кравчук Г.І., асистенти Мущинська В.І., Рибонька В.В.
 • 2016-11-04 11:19:40 опублік. Настояща Алла Михайлівна

  07.11.16р. в ауд.3505 о 13.10 (4 пара) відбудеться відкрите заняття асистента кафедри екології та охорони навколишнього середовища Настоящої Алли Михайлівни з дисципліни "Екотрофологія" для студентів 2-го курсу агрономічного факультету напряму підготовки: 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (Е-15-1).Тема практичного заняття: "Харчові добавки та генетично модифіковані джерела харчових продуктів".
 • 2016-11-01 16:28:35 опублік. Краєвська Любов Сергіївна

  Фото На першій парі 1 листопада 2016 року було проведено відкрите заняття асистента кафедри екології та охорони навколишнього середовища Краєвської Любові Сергіївни з дисципліни:"Методи вимірювання параметрів довкілля" для студентів 2-го курсу агрономічного факультету напряму підготовки: 6.040106 - «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (21-Е.). Тема практичного заняття: Методи та способи відбору броб води. На даному занятті також були присутні асистенти Мущинська В.І., Алєксєєв О.О., Настояща А.М.
 • 2016-11-01 09:34:55 опублік. Швець Вікторія Вікторівна

  Фото 1 листопада 2016 року на першій парі в аудиторії 3405 відбулася відкрита лекція старшого викладача кафедри екології та ОНС Швець Вікторії Вікторівни на тему "Екосистеми" для студентів 2 курсу групи 21-ЕЕС факультету механізації сільського господарства напряму підготовки "Енергетика та електротехнічні системи в АПК".
 • 2016-10-31 22:14:42 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ СЕМІНАР З ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА АГРОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
  28 жовтня 2016 року о 1200 годині в аудиторії 2421 відбулось засідання міжкафедрального семінару агрономічного факультету з приводу попереднього захисту дисертаційної роботи аспірантки кафедри екології та охорони навколишнього середовища Кириленко Людмили Василівни на тему: «Функціонування симбіотичної продуктивності системи Rhizobium galegae – козлятнику східного за дії фітопатогенних мікроорганізмів» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. Керівник роботи – Патика Володимир Пилипович.
  На засіданні був присутній професорсько-викладацький склад всіх кафедр агрономічного факультету, зокрема декан – Дідур І.М.; завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Разанов С.Ф.; викладачі кафедр.
  Кириленко Л.В. під час доповіді представила основні тези дисертаційної роботи: характеристику сортів козлятнику східного; вірулентність та нітрогеназну активність штамів Rhizobium galegae у симбіозі з козлятником східним сорту Кавказький бранець; біологічну активність, кількість і біомасу мікроорганізмів у сірому лісовому середньосуглинковому грунті при вирощуванні козлятнику за різних видів добрив і норм їх внесення; типові і домінуючі види неспорових бактерій у ризосфері козлятнику за різних видів добрив; результати фітопатологічного аналізу зразків козлятнику (бактеріальні ізоляти з посівів Вінницької області); структуру урожаю козлятнику східного при інокуляції бульбочковими бактеріями та дії фітопатогенних грибів; амінокислотний склад протеїну зеленої маси сортів козлятнику та енергетичну ефективність створення і використання агрофітоценозу козлятнику східного.
  Після доповіді аспірантка давала змістовні та вичерпні відповіді на поставлені їй запитання, підтверджуючи знання своєї роботи та актуальності і необхідності вибраних досліджень.
  На кінець засідання керівник роботи Патика В.П. та екперти Вдовенко С.А., Шкатула Ю.М. і Коваленко Т.М. відмітили старанність, наполегливість, працелюбство аспірантки, зробили акцент на позитивні відгуки щодо роботи та зауважили, що дисертаційна робота є завершеною науковою працею та рекомендували її до офіційного захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія.
 • . . . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . . . 142 

  головна intranet   головна internet