Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2015-04-23 09:58:51 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 22 квітня 2015 року на першій парі в аудиторії 3505 відбулась відкрита лекція з дисципліни "Ландшафтна екологія" на тему: "Динамічна ландшафтна екологія" старшого викладача кафедри екології та охорони навколишнього середовища кандидата географічних наук Мудрак Галини Василівни для студентів 2-го курсу груп 21-ЕО і 22-ЕО напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".
  Ландша́фтна еколо́гія вивчає просторову різноманітність і елементи ландшафту (поля, живоплоти, групи дерев, річки або міста) і те, як їх розташування впливає на розподіл і потік енергії та індивідуумів в навколишньому середовищі.
  Лекція пройшла на високому науково-методичному рівні із залученням інноваційних технологій мультимедійної презентації та відповідала вимогам вищої школи.
 • 2015-04-20 15:47:05 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища кандидат сільськогосподарських наук Ткачук Олександр Петрович видав навчальний посібник з дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища». Посібник направлений на підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Вінницькому національному аграрному університеті.
  Зміст посібнику представлений у вигляді матеріалів лекцій і лабораторного практикуму з виділеннями основних термінів, класифікацій та означень. Лабораторно-практичні роботи насичені схемами, малюнками, зображеннями приладів, які використовуються для вимірювання параметрів довкілля. Теми, висвітлені у посібнику включають вивчення основ метрології, найпоширеніших методів вимірювання параметрів довкілля, дослідження різних середовищ: повітря, води, грунту, біоти.
 • 2015-04-16 12:43:36 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  22 квітня 2015 року о 8.00 год (1 пара) в аудиторії 3505 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Ландшафтна екологія" на тему: "Динамічна ландшафтна екологія" старшого викладача кафедри екології та охорони навколишнього середовища кандидата географічних наук Мудрак Г.В. для студентів 2-го курсу груп 21-ЕО і 22-ЕО напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Запрошуються всі бажаючі.
 • 2015-04-16 08:22:07 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Кириленко Людмила Василівна є співавтором Патенту на корисну модель: «Штам бактерій для одержання бактеріального добрива під козлятник східний». Запропонована розробка сприятиме одержанню високого урожаю екологічно безпечних кормів нової малопоширеної культури козлятнику східного з підвищеним вмістом поживних речовин та сприятиме зниженню затрат на її вирощування.
 • 2015-04-06 11:38:40 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 31 березня 2015 року на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету ВНАУ відбулась Науково-практична конференція студентів, магістрів та аспірантів «Стратегія і тактика збереження довкілля в Україні» в якій взяли участь 117 чол.
  Конференція проводилась з метою обміну інформації між студентами, магістрами та аспірантами щодо виділення основних проблем в сфері екології, біології і сільськогосподарського виробництва та шляхів їх подолання і розв’язання; узагальнення результатів наукових досліджень з екологічних проблем, стратегії і тактики збереження довкілля, охорони навколишнього середовища, популяризації екологічної освіти серед молоді.
  В роботі конференції взяли участь заступник декана агрономічного факультету кандидат сільськогосподарських наук доцент Первачук М.В., перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Осадчук І.С., професорсько-викладацький склад кафедри екології та охорони навколишнього середовища, студенти, магістри та аспіранти Вінницького національного аграрного університету.
  Конференція розпочалась з пленарного засідання, яке відкрив завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ професор доктор сільськогосподарських наук Разанов С.Ф. У вступному слові Сергій Федорович привітав учасників конференції, наголосив на важливості екологічних проблем у сучасному світі, представив членів президії пленарного засідання і побажав плідної праці всім учасникам конференції.
  Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції Осадчук І.С. охарактеризував загальний стан природно-заповідного фонду Вінницької області, звернув увагу на питання збереження рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин Вінницької області.
  Кандидат біологічних наук доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Кавун Е.М. представив доповідь на тему “Історія синтії”, присвячену проблемі екологічних наслідків для людства створення штучних бактерій.
  Кандидат сільськогосподарських наук доцент Кравчук Галина Іванівна представила доповідь “Дивовижне - поряд”, щодо створення і функціонування Ботанічного саду “Поділля”.
  На пленарному засіданні також виступили асистенти кафедри Алєксєєв О.О. з доповіддю на тему "Формування симбіотичної системи сої", Швець В.В. з доповіддю на тему “Вплив рН грунтів медоносних угідь на концентрацію свинцю та кадмію в гомогенаті трутневих личинок” та аспірант кафедри Гнатюк О.М. з темою доповіді «Особливості розповсюдження омели білої на кущах та плодових деревах».
  Після завершення пленарного засідання учасники конференції продовжили свою роботу на секційних засіданнях. В них взяли участь студенти, магістри, аспіранти Вінницького національного аграрного університету.
  Виступи доповідачів були актуальними, цікавими, носили науковий та аналітичний характер з чітким визначенням екологічних проблем, що стосуються України, були запропоновані шляхи вирішення вказаних проблем. Презентації доповідачів були цікавими, наглядними, що повністю відображали існуючі проблеми.
  Згідно програми конференції, робота проводилась у трьох секціях:
  1. Стан та перспективи розвитку агроекології і техноекології в Україні,
  2. Особливості збереження біорізноманіття, формування заповідного фонду України,
  3. Перспективи використання нетрадиційної енергетики в Україні.
  В секційних засіданнях взяли участь 93 студента, було заслухано 28 доповідей.
  За результатами роботи секційних засідань були визначені переможці з врученням їм почесних грамот:
  Перші місця у своїх секція зайняли: Кулинич Н.В. - студентка групи 31-ЕО (керівник Ткачук О.П.), Гулик К.А. - студентка групи 22-ЕО (керівник Кравчук Г.І.), Прибила Б.В. - студентка групи 31-ЕО (керівник Ткачук О.П.).
  Другі місця отримали: Глущенко К.Б. - студентка групи 31-ЕО (керівник Ткачук О.П.), Томкова К.А. - студентка групи 31-ЕО (керівник Білик О.Ю.), Шкарбуль І.С. - магістрантка (керівник Вітер Н.Г.).
  Треті місця здобулили: Чернецька О.О. - студентка групи 22-ЕО (керівник Кавун Е.М.), Панасюк Т.Ю. - студентка групи 31-ЕО (керівник Первачук М.В.), Баранець Н.І. - магістрантка (керівник Мудрак Г.В.). Призерам і переможцям конференції були вручені призи та подарунки.
  Після закінчення роботи в секціях, було підбито підсумки конференції. За час роботи конференції, студенти та магістри змогли суттєво поглибити свої знання з екологічних проблем України, окреслити основні напрями, щодо зменшення негативного впливу на навколишнє середовище антропогенного тиску, обмінятись думками з різноманітних екологічних проблем, виділити основні напрями досліджень та визначитись з новими екологічними проблемами. За результатами роботи конференції та наукових доповідей, буде видано збірник наукових праць аспірантів, студентів і магістрів та роздано учасникам конференції.
  Підсумовуючи результати конференції, заступник завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук О.П. подякував відповідальній за проведення заходу кандидату географічних наук старшому викладачу Мудрак Галині Василівні та всім студентам за активну участь у конференції.
 • . . . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . . . 141 

  головна intranet   головна internet