Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2013-09-24 23:33:27 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото В рамках проведення VІІ міжнародної наукової конференції «Кормовиробництво в умовах глобальних економічних відносин та прогнозованих змін клімату», яка відбулась в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН України 24 вересня 2013 року та з нагоди 40 річчя інституту, на урочистостях кафедру екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ представляли академік НААН України, доктор біологічних наук, професор В.П. Патика, який був членом наукового комітету конференції та старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук О.П. Ткачук.
 • 2013-09-16 14:39:23 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото

  Вийшов з друку навчальний посібник із грифом Міністерства освіти та науки України «Багаторічні бобові трави – основа природної інтенсифікації кормовиробництва», одним із співавторів якого є кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету ВНАУ Ткачук О.П.
  У посібнику відзначені роль, перспективи та значення бобових багаторічних трав (люцерни посівної, жовтої, конюшини лучної, білої, гібридної, еспарцету піщаного, посівного, закавказького, буркуну білого, лядвенцю рогатого, козлятнику східного) у вирішенні конкретних завдань кормовиробництва, показана агротехнічна і екологічна роль бобових трав у землеробстві.
  Подано інформацію щодо кормової цінності трав, історії введення їх у культуру, приведені наукові установи, що здійснюють дослідження, показано сучасний стан та посівні площі бобових трав. Подано ботанічну, біологічну і морфологічну характеристику бобових багаторічних трав. Представлено технологію створення травостою в рік сівби та вирощування в роки використання трав, особливості скошування і виготовлення кормів.
  Розкрито питання щодо підбору злакових компонентів при створенні травосумішок бобових трав і особливостей їх вирощування. Подано дані щодо вирощування насіння бобових багаторічних трав і проведено біоенергетичну оцінку технологій їх вирощування.
  Теоретичний матеріал насичений результатами останніх досліджень щодо конкретних питань технології вирощування. Подано опис всіх сортів, що внесені до Реєстру сортів рослин України. Відображено сучасні машини, що використовуються при вирощуванні і збиранні трав. Навчальний посібник насичений ілюстраціями і фотографіями рослин і техніки. В додатках згруповано загальний порівняльний матеріал щодо бобових багаторічних трав, хімічний склад та їх поживність.
  Навчальний посібник призначений для студентів, науковців, викладачів, агрономів, спеціалістів сільського господарства, селян, хто безпосередньо займається тваринництвом і кормовиробництвом.

 • 2013-09-13 13:56:08 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото

  З 9 ПО 13 ВЕРЕСНЯ СТУДЕНТИ ПЕРШОГО КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ" ПРОХОДИЛИ ОЗНАЙОМЧУ ЕКОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА АГРОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КУШНІР С.Л. І АСИСТЕНТА БІЛИК О.Ю. ПІД ЧАС ПРАКТИКИ СТУДЕНТИ ПРАЦЮВАЛИ У БОТАНІЧНОМУ САДУ ВНАУ, А ТАКОЖ ВІДВІДАЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЗОКРЕМА ВОНИ ОЗНАЙОМИЛИСЬ ІЗ СТРУКТУРОЮ ТА ОСОБЛИВОСТЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СТАНЦІЇ, БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ, ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ.

 • 2013-06-20 13:22:47 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Мудрак Г.В. разом із Мудраком О.В. видали монографію «Особливості збереження біорізноманяття Поділля: теорія і практика».
  У монографії висвітлено науково-методичні і практичні засади збереження біорізноманіття. Показано особливості природних умов і ресурсів Поділля. Схарактеризовано фіторізноманіття регіону, визначено систематичну структуру флори, її біоморфологічний аналіз, синантропізацію, еколого-ценотичну структуру рослинності, проведено созологічну оцінку фіторізноманіття, виявлено низку рідкісних фітоценозів, які підлягають охороні. Також схарактеризовано різноманіття фауни регіону, проведено созологічну оцінку зоорізноманіття. Вперше складено конспект флори вищих судинних рослин Поділля, проведено созологічну оцінку його зоорізноманіття. Запропоновано шляхи збереження і відтворення біорізноманіття агросфери в контексті стратегії збалансованого розвитку регіону.
  Монографія розрахована для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами збереження біорізноманіття.
 • 2013-06-11 10:21:59 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  7 червня 2013 року доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Кавун Е.М. надав інтерв’ю Першому національному телеканалу України (УТ-1). Тема інтерв’ю – Генезис Трипільської цивілізації. Інтерв’ю буде включено у фільм про Трипільський світ з нагоди 120-річчя з його відкриття Вікентієм Хвойкою.

 • . . . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

  головна intranet   головна internet