Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2015-03-17 15:45:40 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Студенти-екологи агрономічного факультету розпочали прибирання території Вінницького національного аграрного університету. 16 березня після занять студенти першого курсу груп 11-ЕО та 12-ЕО разом із завідувачем кафедри екології та охорони навколишнього середовища доктором сільськогосподарських наук професором Разановим С.Ф. та кураторами груп - кандидатами сільськогосподарських наук доцентом Кравчук Г.І. і старшим викладачем Джурою Н.М. прибрали територію пішохідної алеї вздовж Гніванського шосе. Студенти з великим завзяттям працювали, доводячи, що свій майбутній фах - захисників природи, вони обрали не випадково, показавши на власному прикладі студентам інших факультетів найпростіші кроки до покращення "нашого рідного дому". За кілька днів естафету екологів-першокурсників переймуть студенти старших курсів та інших спеціальностей агрономічного факультету.
 • 2015-03-17 15:30:56 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 13 березня 2015 року на першій парі в аудиторії 3509 відбулася відкрита лекція завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища доктора сільськогосподарських наук професора Разанова С.Ф. з дисципліни "Радіобіологія" на тему "Організація виробництва основної продукції рослинництва в умовах радіоактивного забруднення території" для студентів другого курсу напряму підготовки "Агрономія".
  Лекція була присвячена питанням ведення землеробства та рослинництва в умовах радіоактивного забруднення території і отримання екологічно чистої продукції. Студенти дізналися про особливості міграції радіоактивних речовин у різних середовищах та по трофічних ланцюгах, агротехнічні заходи, використання яких сприяє отриманню безпечної продукції, культури, які можна вирощувати на забруднених землях. В цілому лекція пройшла на високому навчально-методичному, науковому та організаційному рівні.
 • 2015-03-12 16:25:35 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Оголошення. 13 березня 2015 року на першій парі в аудиторії 3509 відбудеться відкрита лекція завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища доктора сільськогосподарських наук професора Разанова С.Ф. з дисципліни "Радіобіологія" на тему "Організація виробництва основної продукції рослинництва в умовах радіоактивного забруднення території" для студентів другого курсу напряму підготовки "Агрономія".
 • 2015-03-10 16:27:00 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 6 березня на другій парі в аудиторії 3505 відбулась відкрита лекція кандидата сільськогосподарських наук доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища Кравчук Галини Іванівни для студентів першого курсу напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокортистування" груп 11-ЕО та 12-ЕО на тему "Взаємодія організму і середовища" з дисципліни "Загальна екологія та неоекологія".
  Курс "Загальна екологія та неоекологія" є базовою дисципліною при підготовці майбутніх фахівців-екологів, тому знання законів екологічної системи є першою сходинкою екологічного пізнання природи.
  На лекції розглядались питання повязані з екологічними явищами, станами та процесами, класифікацією екологічних чинників та адаптаційними закономірностями організмів. Лекція супроводжувалась мультимедійною презентацією. Заняття відвідали викладачі кафедри екології та охорони навколишнього середовища.
 • 2015-03-03 15:20:43 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Шановні аспіранти, магістранти і студенти!
  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Стратегія і тактика збереження довкілля в Україні», яка відбудеться 31 березня у Вінницькому національному аграрному університеті на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища.
  Мета проведення конференції: обмін науково-практичною інформацією та узагальнення результатів наукових досліджень зі стратегії і тактики збереження довкілля в Україні, збереження біорізноманіття, формування заповідного фонду, використання нетрадиційної енергетики, популяризації екологічної освіти і культури серед молоді.
  Секції конференції:
  1. Стан та перспективи розвитку агроекології і техноекології в Україні.
  2. Особливості збереження біорізноманіття, формування заповідного фонду України.
  3. Перспективи використання нетрадиційної енергетики в Україні.
  За результатами конференції буде видано збірник тез.
  Вимоги до оформлення матеріалів конференції: тези готуються на паперовому носії (1 примірник) та диску (CD-R, DVD-R обсягом до 2,0 сторінки формату А4, включаючи формули, таблиці та рисунки). Текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word 97-2003. Шрифт Times New Roman, розмір - 14 pt. Поля - по 2,5 см з боків та 2 см – знизу і зверху. Абзац - 2 см. Інтервал 1 pt. Матеріали мають включати висновок та список літератури, оформлений відповідно до стандартних вимог.
  Зразок оформлення тез доповіді:
  НАЗВА ДОПОВІДІ : (16 pt.)
  Іванов В.А., студент ІV курсу
  Наук. керівник: Петров С.І., к.с.-г.н., доцент (14 pt.)
  Назва навчального закладу
  Основна частина, висновки, література.
  Тези доповідей подавати до навчального корпусу № 3, каб. 3504, 3506 і на електронну адресу galina-mudrak@mail.ru до 20 березня.
 • . . . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . . . 141 

  головна intranet   головна internet