Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2013-10-15 14:43:05 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Мудрак Галина Василівна взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку», яка відбулась у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.
  На секції «Природничо-географічні дослідження» Мудрак Г.В. представила доповідь на тему: «Методика дослідження унікальних ландшафтів Середнього Придністер`я». Доповідь присвячена питанням вивчення ландшафтів території, її особливостям та розробці методики досліджень.
 • 2013-10-09 11:16:35 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Асистенти кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ, куратори груп 11-ЕО та 12-ЕО Мудрак Г.В. і Білик О.Ю. організували для студентів-першокурсників своїх груп тематичну кураторську годину за участю практичного психолога центру здоров’я ВНАУ Гаджук Ольги Євгенівни.
  Метою проведення зустрічі з психологом було полегшити процес адаптації студентів до нових умов навчання, зміни кола спілкування, побутових умов, підвищення ефективності навчального процесу та формування і розвиток професійно-орієнтованої особистості студента, підвищення психологічної культури студентів, гуманізація стосунків у студентських групах, сприяння повноцінному особистісному розвиткові студентів та створення належних психологічних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку; психологічне забезпечення врівноваженої поведінки серед студентів, запобігання конфліктів, особистісних проблем.
  В процесі зустрічі з психологом студенти мали змогу дізнатися свій статус в групі, рівень тривожності і самооцінки, свої стратегії поведінки в конфлікті, рівень розвитку комунікативних і організаторських здібностей.
 • 2013-10-09 11:15:42 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 8 жовтня 2013 року буде пам’ятним днем для студентів першого курсу напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Адже саме цього дня їм було вручено студентські квитки, як повноправним членам великої студентської родини ВНАУ. Привітали студентів-першокурсників 1-ї та 2-ї груп заступник декана агрономічного факультету кандидат сільськогосподарських наук доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Первачук М.В. та куратори груп – асистенти кафедри екології та охорони навколишнього середовища Мудрак Г.В. і Білик О.Ю.
 • 2013-10-08 13:16:38 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Вийшла з друку наукова монографія кандидата сільськогосподарських наук, старшого викладача кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Ткачука О.П. «Козлятник східний: способи вирощування».
  У монографії викладено роль та значення козлятнику східного серед інших бобових трав у кормовиробництві і землеробстві, його кормову цінність, введення у культуру, поширення та сучасний стан. Представлено ботанічну характеристику, біологічні і морфологічні особливості культури. Подано характеристику районованих сортів, технологію вирощування на кормові цілі та насіння.
  Значну увагу приділено способам вирощування козлятнику східного в рік сівби, які детально вивчав автор у польових дослідженнях. Результати досліджень обґрунтовано за енергетичною, економічною оцінками та конкурентоспроможністю технологій.
  В монографію увійшли результати досліджень автора, які проводились у 2008 – 2010 рр. на спільному дослідному полі Вінницької державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарство Поділля і Вінницького національного аграрного університету на сірих лісових середньосуглинкових грунтах.
  Розраховано на студентів агрономічних спеціальностей, фахівців сільськогосподарського виробництва та широке коло читачів.
 • 2013-09-30 10:18:37 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Кандидат сільськогосподарських наук старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Ткачук О.П. взяв участь у ІV Всеукраїнському з’їзду екологів з міжнародною участю, який відбувся 25 – 27 вересня 2013 року на базі Вінницького національного технічного університету.
  На секції «Ресурсоенергозберігаючі екотехнології. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі», він представив доповідь на тему: «Екологічний вплив використання надтонких енергій у воді на ріст і розвиток рослин». Доповідь присвячена питанням впливу використання структурованої води при поливі, на показники схожості, енергії проростання насіння, проходження фаз росту і розвитку та висоти рослин редису.
  В рамках «Круглого столу щодо питань якості і властивостей води», що відбувся 26 вересня у готелі «Поділля» за участю представників Вінницяводоканалу, науковців, іноземних делегацій з університетів Швейцарії та Росії, громадськості, за участі кандидата біологічних наук, доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Кавуна Е.М., Ткачук Олександр Петрович провів зустріч з доктором Kausal Carlo Cortella, що представляє Швейцарське товариство здорового способу життя. Зустріч започаткувала співпрацю кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ з товариством щодо вивчення впливу іонізованої води на продуктивність рослин. Наукові розробки Ткачука О.П. щодо впливу структурованої води на ріст і розвиток рослин зацікавили представників плодово-овочевого факультету Санкт Петербургського державного аграрного університету, що сприяло налагодженню тісних контактів.
 • . . . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

  головна intranet   головна internet