Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2013-04-24 15:25:14 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Доцент кафедри Екології та ОНС Кавун Е.М. виступив з доповіддю на пленарному засіданні V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва», що відбулася 17 квітня. Тема доповіді – досягнення біотехнології та проблема біобезпеки. Були висвітлені питання біологічної безпеки, які сьогодні набули особливого значення у зв’язку із створенням генетично-модифікованих організмів та їх використанням для харчування. Існує ціла низка доказів, експериментальних фактів, що свідчать про вплив ГМО на стан імунної системи, внутрішніх органів, на репродуктивну систему, онтогенетичні та фізіологічні процеси на тварин в результаті впливу плазмід та компонентів їжі. Окремо були висвітлені питання сучасних технологічних розробок, особливо у сфері створення штучних плазмоїдів (синтія) та вказано на негативні наслідки їх використання.
 • 2013-04-24 13:14:26 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Викладачі кафедри екології та охорони навколишнього середовища взяли активну участь у виставці науково-методичних розробок викладачів університету, яке відбулось 24 квітня у приміщенні бібліотеки ВНАУ. Зокрема викладачі кафедри представили власні монографії, навчальні посібники, практикуми, збірники тез наукових конференцій, методичні рекомендації та статті.
  Найактивнішими авторами, що виставили свої праці були завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища професор Разанов С.Ф., професор кафедри Патика В.П., доценти Кравчук Г.І., Первачук М.В., Дзюмак М.А.
 • 2013-04-24 13:13:04 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, професор Разанов С.Ф. представляв Вінницький національний аграрний університет у засіданні Науково-методичної комісії з екології, яка відбулась на базі Житомирського національного агроекологічного університету18 – 19 квітня. Зокрема на засіданні розглядались питання методичного забезпечення екологічних дисциплін, програми завдань до «міністерського зрізу знань» та їх результати, видання підручників зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та інші. Доктор с.-г. наук Разанов С.Ф. взяв активну участь у обговоренні цих питань, вніс ряд пропозицій з дискусійних проблем та налагодив тісні контакти із науковцями «екологами» цілого ряду освітніх та наукових закладів України.
 • 2013-04-24 13:11:45 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Студентка 3-го курсу агрономічного факультету, 32-ЕО групи спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» спеціалізації «Екологічна експертиза» Снісаренко Катерина Миколаївна здобула ІІІ місце у ІІІ-й Регіональній науково-практичній конференції молодих науковців «Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством», яка відбулась 16 квітня 2013 року у Навчально-науковому інституті аграрної політики Вінницького національного аграрного університету, з темою доповіді "Сертифікації органічної продукції".
 • 2013-04-18 09:36:19 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 17 квітня відбулась відкрита лекція старшого викладача кафедри екології та охорони навколишнього середовища Кушнір Світлани Леонтіївни з дисципліни «Радіобіологія» на тему: "Біологічна дія іонізуючих випромінювань" для студентів другого курсу спеціальності 6.090101 "Агрономія".
  На лекції були присутні представники ректорату, методичної комісії, деканату і кафедри екології та охорони навколишнього середовища.
  На лекції розглядались питання радіаційної стимуляції; основні типи морфологічних змін органів рослин під впливом іонізуючої радіації; морфологічні зміни у тварин; ознаки променевої хвороби у рослин. На лекції було використано мультимедійну призентацію.
  Викладач провела заняття на належному науковому і методичному рівні.
 • . . . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

  головна intranet   головна internet