Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2014-03-11 13:53:56 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету Ткачук Олександр Петрович видав навчально-методичний посібник «Моніторинг довкілля: курс лекцій та практичні заняття».
  Навчально-методичний посібник розроблений у відповідності з Освітньо-професійною програмою підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і навчальним планом при вивченні дисципліни «Моніторинг довкілля» студентами у Вінницькому національному аграрному університеті. Він складається з 29 лекцій та 28 практичних занять, вимог до написання курсової роботи. Теми занять включають дослідження всіх середовищ: атмосферного повітря, води, грунту, біоти та специфічні методи моніторингу.
  Розраховано на студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у Вінницькому національному аграрному університеті
 • 2014-03-05 13:32:19 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету доктор сільськогосподарських наук професор Разанов Сергій Федорович разом зі своїми аспірантами Швець В.В. та Гуцол Г.В., отримав патент на корисну модель: «Спосіб зниження концентрації радіонуклідів і важких металів у бджолиному обніжжі».
  Розробка Разанова С.Ф. направлена на зниження вмісту стронцію та цезію, як радіоактивних елементів, а також важких металів: міді, цинку, кадмію, свинцю та інших у продукті бджільництва шляхом застосування ряду заходів.
 • 2014-03-04 14:55:39 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Шановні студенти, магістри та аспіранти!
  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Cтратегія і тактика збереження довкілля», яка відбудеться 7 квітня 2014 року у Вінницькому національному аграрному університеті.
  За результатами конференції буде видано збірник тез.
  Мета проведення конференції: обмін науково-практичною інформацією та узагальнення результатів наукових досліджень з екологічних проблем України стратегії і тактики збереження довкілля, охорони навколишнього середовища, популяризації екологічної освіти серед молоді.
  Програма конференції
  7.04.2014 р.
  Заїзд учасників конференції, реєстрація, поселення, ознайомлення з навчальними та науковими лабораторіями факультету та кафедр.
  7.04.2014 р.
  900-1000 – Реєстрація учасників конференції;
  1000 -1200 – Відкриття та пленарне засідання конференції;
  1300 -1700 – Робота в секціях;
  1700 – Підведення підсумків конференції.
  Вимоги до оформлення матеріалів конференції: тези готуються на паперовому носії (1 примірник) та диску (CD-R, DVD-R обсягом 1-2 сторінки формату А4, включаючи формули, таблиці та рисунки). Текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word 97-2003. Шрифт Times New Roman, розмір - 12 pt. Поля - по 2 см з боків та 2 см – знизу і зверху. Абзац - 1 см. Інтервал 1,0 pt. Матеріали мають включати висновок та список літератури, оформлений відповідно до стандартних вимог.
  Зразок оформлення тез:
  УДК
  НАЗВА ДОПОВІДІ : (12 pt.)
  Іванов В.А., студент ІV курсу
  Петров С.І., канд.с.-г.наук, доцент (12 pt.)
  Назва навчального закладу
  Постановка проблеми, основна частина, висновки, література.
  Тези доповідей подавати на адресу оргкомітету:
  Вінницький національний аграрний університет
  Агрономічний факультет
  Кафедра екології та охорони навколишнього середовища
  21008 м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 3, кім. 3504, 3506
  E-mail: vnaueco@i.ua
  Вартість публікації однієї тези 25 грн. Подача матеріалів тез до 15 березня
  Телефони для довідок:
  (0432) 437230 (258)
  Факс: (0432) 574322
 • 2014-02-26 12:39:23 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото На кафедрі екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету розпочала працювати сертифікована Наукова вимірювальна агрохімічна лабораторія. Вона здійснює такі види робіт:
  1. Агрохімічний аналіз грунту: визначення вмісту гумусу, гідролітичної кислотності та рН, забезпеченість легкогідролізованим азотом, рухомим фосфором та обмінним калієм, вміст кальцію, мікроелементів і важких металів у грунті, зокрема: свинцю, кадмію, міді, цинку.
  2. Повний аналіз криничної води: смак, запах, жорсткість, рН, перманганатна окислювальність, вміст амонійного азоту, хлоридів, нітратів, нітритів, сульфатів, сухого залишку.
  3. Повний аналіз ставкової та річкової води: вміст біхроматів, гідрокарбонатів, заліза, фосфору, амонійного азоту, хлоридів, нітратів, нітритів, сульфатів, магнію, натрію, калію, кальцію, а також визначення жорсткості, перманганатної окислювальності, сухого залишку та кислотності рН.
  4. Аналіз зерна: вміст білка, клейковини, вологості, натури, засміченості та вимірювання деформації клейковини.
  5. Можливе проведення аналізів індивідуально за вимогою замовників.
  Запрошуємо до співпраці: - студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів і науковців Вінницького національного аграрного університету та інших вузів міста і України під час підготовки курсових, дипломних, дисертаційних робіт, проведення наукових досліджень;
  - підприємств, організацій, фермерів, землевласників, які потребують швидкого і якісного аналізу грунту, води чи зерна, а також всіх зацікавлених осіб, для яких не байдужа вода, яку ми п’ємо чи грунт, де вирощують продукцію для власного споживання.
  Окрім недорогого, швидкого, професійного, достовірного та задокументованого результату аналізу, Ви отримаєте експертний висновок з чіткими рекомендаціями заходів, виконання яких нормалізує грунт чи воду.
  Наша адреса: Вінницький національний аграрний університет, кафедра екології та охорони навколишнього середовища, корпус № 3, 5-й поверх, кім. 3503. м. Вінниця, вул. Сонячна, 3. Проїзд тролейбусом № 12, 13 або маршрутним таксі № 10А до зупинки «Аграрний університет». Тел.: моб. 067-975-36-94,
  (0432) 43-72-30 (комутатор) 258. Галина Тимофіївна
 • 2014-02-19 13:44:16 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету доктор с.-г. наук Разанов Сергій Федорович разом зі своїми аспірантами Швець В.О. та Гуцол Г.В. взяли участь у 43-му Міжнародному конгресі Апімондії, який відбувся в Україні.
  Проведення Конгресу було присвячено використанню продукції бджільництва в медицині та інших галузях народного господарства. Захід відвідали представники 42 країн світу.
  Доповідь Разанова С.Ф. на Конгресі була присвячена питанням підвищення якості та безпеки продукції бджільництва в умовах забруднення довкілля важкими металами та радіонуклідами.
  За результатами конгресу було видано збірник тез доповідей українською та англійською мовами, розповсюджений серед усіх учасників заходу.
 • . . . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . . 139 

  головна intranet   головна internet