Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2015-02-02 09:51:40 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Кандидат географічних наук старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Мудрак Галина Василівна представляла Вінницький національний аграрний університет на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Олімпіада проходила серед учнів 9-х класів міста Вінниці у міській школі № 21. Мудрак Г.В. була членом журі та запросила студентів по завершенні навчання продовжувати здобувати фах еколога у стінах Вінницького національного аграрного університету.
 • 2015-02-02 09:49:14 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Відкрита лекція. 4 лютого 2015 року на першій парі в аудиторії 3505 відбудеться відкрита лекція кандидата біологічних наук доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища Кавуна Едуарда Михайловича. Відкрите заняття буде проведене для студентів другого курсу напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" груп 21-ЕО та 22-ЕО з дисципліни Гідроекологія на тему "Фізико-хімічні властивості води". Запрошуються усі бажаючі.
 • 2015-01-26 11:35:07 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Кандидат географічних наук старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Мудрак Галина Василівна є співавтором брошури «Творча скарбничка для вчителя екології у 10 – 11 класах. Науково-практична серія». Брошура розроблена і видана у рамках співпраці Вінницького національного аграрного університету з Вінницькою міською школою № 19.
  Брошура містить практичні роботи для школярів, перелік запитань з курсу екології, індивідуальні науково-дослідні завдання та список рекомендованої літератури. Значна увага у брошурі приділена практичним роботам. Вони згруповані за розділами екології, окрім теми містять мету, необхідні матеріали, теоретичні питання, практичні завдання та запитання для самоперевірки. Всі роботи виконані у цікавій, захоплюючій та наглядній формі із таблицями, кросвордами, діаграмами, що істотно спростить вивчення дисципліни учнями. Брошура буде розповсюджуватись між учителями шкіл.
 • 2015-01-19 09:58:12 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Кандидат географічних наук старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Мудрак Галина Василівна та асистент цієї ж кафедри Кушнір Світлана Леонтіївна є співавторами монографії «Еталони природи Вінниччини».
  Монографія присвячена проблемі збереження біотичного різноманіття Вінниччини – лісостепового регіону України. Читачі ознайомляться з природними умовами області, її рослинним і тваринним світом. Особлива увага приділена видовому складу раритетної компоненти флори і фауни, її короткому опису, сучасному стану, загрозам існування, режиму збереження і відтворення, заходам охорони. У виданні подана характеристика об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення Вінницької області. Висвітлена історія формування природно-заповідної мережі, її сучасний стан, перспективи розширення існуючих заповідних територій та створення нових об’єктів природно-заповідного фонду Вінниччини, які складають основу регіональної екомережі. Розглянуті пріоритетні напрямки розвитку заповідної справи в області та роль заповідних територій в екологічній освіті і вихованні.
  Монографія розрахована на працівників навчальних і природоохоронних установ, екологів, натуралістів, краєзнавців, студентів, вчителів, учнів, активістів екологічного руху.
 • 2015-01-12 20:01:11 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища кандидат сільсько-господарських наук Ткачук Олександр Петрович представляв Вінницький національний аграрний університет на «круглому столі» з теми «Способи покращення якості води», який проходив у Державній екологічній інспекції у Вінницькій області.
  Участь у заході взяли науковці Вінницького національного технічного університету, представники Вінницяводоканалу, Басейного управління водними ресурсами річки Південний Буг, Санітарної епідеміологічної станції, Державної екологічної інспекції і Державного департаменту з екології та природних ресурсів у Вінницькій області, громадських організацій області та фермери.
  Ткачук О.П. представив результати власних досліджень щодо покращення якості води шляхом її структурування з подальшим використанням для поливу рослин, а також взяв активну участь в обговоренні питань «столу».
  За результатами «круглого столу» були намічені основні напрями як наукових досліджень, так і практичних заходів, впровадження яких сприятиме покращенню якості води та її екологічної безпеки.
 • . . . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 . . . 141 

  головна intranet   головна internet