Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2013-11-20 14:08:36 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ кандидат біологічних наук Кавун Едуард Михайлович провів 18 листопада тематичну кураторську годину для студентів перших курсів ВНАУ на тему: «Безпека продуктів харчування».
  Екологічна безпека продуктів харчування – глобальна проблема, оскільки зачіпає не лише здоров`я людини, але й всю економіку країни. Якість продуктів харчування впливає на рівень життя, соціальну активність людини і демографічний аспект її існування. Тому, щоб забезпечити високий рівень життя людини в державі, розвиток економіки, необхідно приділяти екологічній безпеці продуктів харчування належну увагу.
  У сучасних умовах населення все менше довіряє якості вироблених продуктів. Це пов`язано як з погіршенням умов навколишнього середовища (підвищена хімізація і індустріалізація виробництва), так і з генною модифікацією продуктів харчування та низьким контролем якості в процесі їх виробництва.
  Про сучасний стан якості продуктів харчування в Україні, про екологічні вимоги до виробництва харчових продуктів, про харчові та біологічно активні добавки, про проблеми якісного та здорового харчування йшлось у доповіді Кавуна Е.М., яка супроводжувалась цікавою мультимедійною презентацією.
 • 2013-11-18 08:52:26 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Студенти 4-го курсу групи 41-ЕО агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Коберник Ольга, Туровська Надія, Костенюк Оксана та Пшелуцька Вікторія взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції за участю молодих науковців «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища», яка відбулась у Рівненському державному гуманітарному університеті. Підготував студентів до конференції заступник декана агрономічного факультету, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища кандидат с.-г. наук Первачук Микола Васильович. Студенти представили доповіді на тему: Коберник Ольга – «Екологічні аспекти грунтового покриву Вінниччини», Костенюк Оксана – «Сучасний стан земельних ресурсів Вінницької області і шляхи відновлення земле- і природокористування», Туровська Надія – «Вплив сільськогосподарського виробництва на еродованість грунтів Вінницької області», Пшелуцька Вікторія – «Оцінка екологічного стану території Тиврівського району Вінницької області».
 • 2013-11-14 09:46:33 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ доктор с.-г. наук професор Разанов Сергій Федорович та заступник декана агрономічного факультету, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища кандидат с.-г. наук Первачук Микола Васильович нагороджені почесними грамотами Вінницького національного аграрного університету за багаторічну сумлінну працю, добросовісне виконання службових обов’язків та з нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства за підписом президента університету – Григорія Миколайовича Калетніка. Колектив кафедри екології та охорони навколишнього середовища вітає своїх колег із цим досягненням та бажає подальших успіхів у роботі.
 • 2013-11-11 09:25:45 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 8 листопада на першій парі в аудиторії 3508 асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Вітер Надія Григорівна провела практичне заняття з дисципліни «Радіоекологія» для студентів агрономічного факультету групи 32-ЕО напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Тема заняття: «Методи оцінки доз для людини на забруднених радіонуклідами територіях. Нормування в галузі радіоекології». Метою заняття було «визначити основні екологічні норми радіаційної безпеки в Україні». Заняття Вітер Н.Г. було проведене на високому методичному рівні з використанням інноваційних технологій у навчанні, зокрема мультимедійної презентації, роботи студентів у групах та інших. Практичне заняття Вітер Н.Г. відвідала делегація Навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»: представники Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ, директор Інституту організації та моніторингу якості навчального процесу ВНАУ – Бандура В.М., декан агрономічного факультету Мазур В.А., завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Разанов С.Ф. та інші.
 • 2013-11-07 14:42:04 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Мудрак Галина Василівна успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Тема дисертації - "Сучасні ландшафти Середнього Придністер’я: унікальність, раціональне використання та охорона". Колектив кафедри екології та охорони навколишнього середовища вітає Мудрак Г.В. та бажає подальших наукових досягнень
 • . . . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

  головна intranet   головна internet